حضور زنان و مردان تهرانی در مراسم بزرگداشت روز جهانی یوگا در بام تهران. 31 خرداد ماه 1397
فراخوان بهترین ها در انجام آساناها
دانش یوگا تنها نشریه ی مرتبط با سالم سازی تن و روان
راهی ساده تر و ارزانتر برای دسترسی به آرشیو مجله دانش یوگا
"نشست نوروزی نویسندگان، مترجمین، همکاران شاغل در بخشهای هنری طراحی گرافیک و سایر دست اندکاران نشریه در دفتر مجله دانش یوگا"
گشایش شعبه دانش یوگا در شهر میسور هند، مورد تایید یوگا الاینس امریکا و یوگا الاینس انگلیس