مجله خوان ها فیدیبو را میشناسند. یک نرم افزار کتاب خوان که محیط دلچسبی برای مطالعه در اختیارتان قرار میدهد. از این پس میتوانید مجله ی دانش ی...
دانش یوگا تنها نشریه ی مرتبط با سالم سازی تن و روان ، از توانمندیهای جسم و ذهن سخن میگوید و راههای رسیدن به آرامش و نشاط درون را نشان میدهد...
علاقمندانی که مایلند ترجمه ها ، تالیف ها ، و خلاصه نویسی هایشان در حوزه ی یوگا و روان شناسی با نام خودشان در مجله ی دانش یوگا منتشر شود میتو...
مجله دانش یوگا از تجربیات ، خاطرات و نکاتی که شما عزیزان در طی تمرین یا کلاس های یوگای خود با آن مواجهه میشوید استقبال میکند. این خاطرات میت...
آن دسته از عزیزانی که تمرینات یوگا انجام میدهند و مایلند تصویرشان در مجله چاپ شود میتوانند تصاویر خود را به صورت حرفه ای تهیه و با حفظ شئونا...
مرداد 1396 سفر به کشور باستانی نپال واقع شده در بین دو کشور هند و چین و دیدار از شگفتی‌های طبیعی و تاریخی آن