شماره 105 مجله دانش یوگا تیر ماه 1396 با مجموعه ای از مطالب خواندنی مرتبط با یوگا، مدیتیشن، خودشناسی، سلامت و ... منتشر شد.