مت یوگا آماتا
زیرانداز انجام حرکات یوگا در کیفیت های مختلف
120000 تومان
بند یوگا
وسیله ای کمربند مانند برای استفاده در تمرینات یوگا
7000 تومان
آجر یوگا
وسیله ای کمکی انجام آساناهای یوگا
7000 تومان
سوند لاستیکی
وسیله ای برای پاکسازی مجاری تنفسی
2000 تومان
زبان شوی
وسیله ای برای تمیز کردن جرم های روی زبان
6000 تومان
قوری نتی
وسیله ای برای شستشوی سوراخ های بینی و تمیز کردن مجاری تنفسی
4000 تومان
کوسن
وسیله کمکی برای انجام آساناهای یوگا
5000 تومان