آنچه یک  معلم یوگا باید بداند
اگر طالب رسیدن به آرامش و نشاط درون هستید و اگر مایلید با بهره گیری از اندیشه های کیهانی و قوانین کائنات بر مشکلات و سختیها غلبه پ
25000 تومان
Yoga, The Path to Holistic Health
Yoga, The Path to Holistic Health
250.000 تومان
the new book of yoga
the new book of yoga
200.000 تومان
Iyengar Yoga For Beginners
Iyengar Yoga For Beginners
150.000 تومان
کتاب مصور کامل یوگا
کتاب مصور کامل یوگا نوشته سوامی ویشنودواناندا از شاگردان دکتر سوامی شیواناندا معروف‌ترین استاد یوگای قرن بیستم جهان است که در گستر
15000 تومان
دایره المعارف یوگا
• کتاب "دائرة‌المعارف‌یوگا" چاپ اول 1380: ترجمه سیدعبدالحمید موحدی نائینی– رضا رامز، مبانی حرکات و تمرینات مرتبط با آموزش یوگاست ک
12500 تومان
هاتایوگا پرادیپیکا
کتاب "هاتایوگا پرادیپیکا": نوشته سوامی سوات ماراما- ترجمه سیدعبدالحمیدموحدی و رضا رامز، کهن‌ترین مرجع مرتبط با فلسفه و تمرینات یوگ
14000 تومان
 بعدی 1 2