شروع کلاس : 01 اردیبهشت 1397
هزینه دوره : تومان
سرفصل دوره :

دوره ی یک ماهه خانم ها(4 جلسه): 80.000 تومان

دوره ی یک ماهه خانم ها(8 جلسه): 130.000 تومان

دوره ی یک ماهه مبتدی آقایان(4 جلسه): 80.000 تومان

دوره ی یک ماهه پیشرفته آقایان(4 جلسه): 90.000 تومان

دوره یک ماهه کودکان(4 جلسه) : 50.000 تومان

دوره یک ماهه فوق پیشرفته" آشتانگا" مخصوص بانوان (8 جلسه): 125000 تومان

 

 

مدرس دوره :
توضیحات :

راهنمای جدول:

دوره مبتدی      دوره متوسطه      دوره پیشرفته      دوره فوق پیشرفته            در حال ثبت نام

 

 

 

مقالات مرتبط