شروع کلاس : 01 بهمن 1396
هزینه دوره : تومان
سرفصل دوره :

دوره ی یک ماهه خانم ها(8 جلسه): 105000 تومان

دوره ی یک ماهه مبتدی آقایان(4 جلسه): 65000 تومان

دوره ی یک ماهه پیشرفته آقایان(4 جلسه): 75000 تومان

دوره یک ماهه کودکان(4 جلسه) : 50000 تومان

دوره یک ماهه فوق پیشرفته" آشتانگا" مخصوص بانوان (8 جلسه): 125000 تومان

 

 

مدرس دوره :
توضیحات :

 

راهنمای جدول:

دوره مبتدی      دوره متوسطه      دوره پیشرفته      دوره فوق پیشرفته            ظرفیت تکمیل

 

 

 

مقالات مرتبط