عنوان دوره زمان شروع ساعت کلاس هزینه ثبت نام توضیحات ثبت نام
آموزش ماساژ درمانی یومی هوتراپی (ماساژ ژاپنی) پایه 1 و 2 1397/10/06 هر دوره مجموعا 12 ساعت توضیحات