عنوان دوره زمان شروع ساعت کلاس هزینه ثبت نام توضیحات ثبت نام
یوگا مبتدی (خانمها) یکشنبه، سه شنبه 10 الی 11:30 1396/05/01 10 الی 11:30 صبح روزهای یکشنبه و سه شنبه 105,000 تومان توضیحات