عنوان دوره زمان شروع ساعت کلاس هزینه ثبت نام توضیحات ثبت نام
برنامه ی کلاسهای آموزشی (روزهای شنبه و چهارشنبه) 1397/02/01 130 تومان توضیحات
دوره آموزش سیکلیک یوگا 1397/02/01 ساعت : 17 الی 18 80 تومان توضیحات
یوگای کودک 1397/02/01 11 الی 12 و 12 الی13 50 تومان توضیحات
برنامه ی کلاسهای آموزشی (تک جلسه در هفته) 1397/02/01 اول اردیبهشت ماه 80 تومان توضیحات
برنامه ی کلاسهای آموزشی (تک جلسه در هفته) 1397/02/01 اول اردیبهست ماه 80 تومان توضیحات
برنامه ی کلاسهای آموزشی " ویژه ی آقایان" 1397/02/01 اول اردیبهشت ماه توضیحات