ماهنامه 121-  آبان ماه 1397
منتخب مقالات:

وضعیت :

کالای جدید

قیمت :

7500 تومان

3

سرمقاله

4

سخن مديرمسئول

7

برندگان مسابقه عکاسي

8

يوگي واقعي کيست؟

10

با ماندالاها به «خود» نزديک شويد

13

تقديم به تجليات عشق الهي (آهيمسا)

14

نداي درون

16

آرامش در دامان خداوند

18

رايحه درماني

20

يوگا، ابزاري براي نيل به هدف

22

حقيقت يين يوگا

30

سوتراي پنجم و ششم پاتانجلي

34

سعادت ابدي (سلامتي)

37

اخبار

38

مسير خودت را پيدا کن

44

ماجراهاي سياتيک

45

نسخه پاتانجلي براي تمرکز

46

محافظت از شانهها در وضعيتهاي معکوس

50

کاربردهاي درماني يوگانيدرا

52

يک وعده غذاي گياهي

54

تنوعات حرکت کمان يوگا؛ يار شما در خانه

56

تغذية پاييزي

57

يوگا همراه با ابزار

58

پناهگاه روح

 

مقالات مرتبط

شما هم میتوانید در مورد این محصول نظر دهید.
نام :
ایمیل :
امتیاز شما :
متن :

محصولات مشابه

دوماهنامه شماره 10-مرداد و شهریور
مقالات انتخاب شده شماره ده دانش یوگا: 1- تشکیلات ورزش همگانی و تفریحی استان ها به منظور نظارت و تعیین سیاست های کلی ورزش همگانی استان و با عنایت به سند راهبردی
دوماهنامه شماره 9-خرداد و تیر 1383
مقالات انتخاب شده شماره نه دانش یوگا: 1- گفتگو با ب.ک. اس. اینگار
دوماهنامه شماره 8-بهمن و اسفند
مقالات انتخاب شده شماره هشت دانش یوگا: 1- يومی‌هوتراپی چیست؟
دوماهنامه شماره 7-آبان آذر 1382
مقالات انتخاب شده شماره هفت دانش یوگا: 1-یوگا درمانی 2- سفر به سرزمین شگفتی ها
دوماهنامه شماره 6-مرداد و شهریور
مقالات انتخاب شده شماره شش دانش یوگا: 1-سفر به شگفتی ها 2-خاطراتی از هیمالیا
دوماهنامه شماره 5-خرداد وتیر 1382
مقالات انتخاب شده شماره پنج دانش یوگا:مراتب اگاهی در اندیشه ی گرجیف
دوماهنامه شماره 4-اسفند 81 فروردین
مقالات انتخاب شده شماره چهار دانش یوگا:1-کمال یوگا 2-ویدهی (بیماری جسمی)
دوماهنامه شماره 3-دی و بهمن
مقالات انتخاب شده شماره سه دانش یوگا: 1-کارما یوگا
دوماهنامه شماره 2-آبان و تیر 1381
مقالات انتخاب شده شماره دو دانش یوگا: 1-سير ادواري يوگا 2-تنفس چیست؟ 3-ویپاسانا
شماره 1-شهریور و مهر1381
مقالات انتخاب شده شماره یک دانش یوگا :1- سیری در آراء و زندگی بزرگان یوگا 2- تنفس چیست؟ 3- تمرینات یوگا به روش شیواناندا