مجله دانش یوگا
سازمان آگهی‌ها
تعرفه چاپ آگهی در مجله دانش یوگا در سال 1396
ارزانترین، راحترین، سریع‌ترین و تأثیرگذارترین راه برای تبلیغ کالای خود در بین جامعه یوگای کشور چاپ آگهی در مجله دانش یوگاست

صفحه محل چاپ ابعاد کادر هزینه چاپ به تومان
صفحات داخلی یک صفحه کامل 29/5*21 800/000
(نصف صفحه) 12/5*17 500/000
(ربع صفحه) 8/25*12/5 350/000
(دو برابرکارت‌ ویزیت) 8/25*8/25 200/000
برابرکارت ویزیت 8/25*4/25 125/000

صفحات

پشت و روی 

جلد

صفحه روی جلد 29/5*21 توافقی
صفحه دوم جلد 29/5*21 1/800/000
صفحه سوم جلد 29/5*21 2/000/000
صفحه چهارم جلد 29/5*21 2/200/000
پوستر وسط 42*29/5 5/000/000

تذکر1: هزینه طراحی با توجه به ابعاد آگهی جداگانه دریافت می‌گردد.
تذکر2: در صورتی که سفارش آگهی برای 6 ماه داده شود مبلغ 10%  و 12 ماه مبلغ 20%  تخفیف محاسبه می‌گردد.