اعضاء دانش یوگا

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : سید عبدالحمید موحدی نائینی

عضو انجمن مدیران مطبوعات

زیر نظر شورای سیاست گذاری

دبیر شورای سیاست گذاری و سرپرست مترجمین : عاطفه هاشمی
همکاران شماره ی 108 مجله : ژیلا حاتمی، مهدخت پریشان زاده، شیملاخان، سید فرید علامه، رویا رضا پور، میلاد تکسیبی، وحید عرفانی، نیما کشائرزی، شیدا ایزدی، مینا بختیاری، ندا اسدی، شکوفه شنوا فلاح، مرجان مانوسی فر، حجه الاسلام علی قنبریان، آیدا جوادی، جمشید شیخ لارآبادی، حامد رنگین کمان، سوسن عبدالرضایی، محمد مهدی تشیعی
امور مالی : سید عبدالمجید موحدی نائینی
صفحه آرا و امور گرافیکی : محمد رضا موحدی نائینی
امور تبلیغات و رسانه های اجتماعی: رویا دادجو
روابط عمومی : سهیلا موحدی
امور مشترکین و مسئول توزیع : مسعود موحدی