اعضاء دانش یوگا

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : سید عبدالحمید موحدی نائینی

عضو انجمن مدیران مطبوعات

زیر نظر شورای سیاست گذاری

دبیر شورای سیاست گذاری و سرپرست مترجمین : عاطفه هاشمی

همکاران شماره ی 115 مجله :

مهتاب کلانتری، میلاد تکسیبی، مرکز راز، لیلا خیراندیش، ژیلا حاتمی،
یاسمن رنگی نکمان، شهلا قاسمیان دستجردی، بهاره جعفری صمیم،
حامد رنگی نکمان، پیمان حسینی، منیره دشتی، مرضیه سلیمانی کرمانی،
شیملا خان، جمشید شیخ لارآبادی، سید فرید علامه، مینا بختیاری،
راضیه افخمی، سارا کمر های، سید اسماعیل عمادی، محمد سربي اكبري

امور مالی : سید عبدالمجید موحدی نائینی
صفحه آرا و امور گرافیکی : محمد رضا موحدی نائینی
امور تبلیغات و رسانه های اجتماعی: رویا دادجو
روابط عمومی : سهیلا موحدی
امور مشترکین و مسئول توزیع : مسعود موحدی