اعضاء دانش یوگا

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : سید عبدالحمید موحدی نائینی

عضو انجمن مدیران مطبوعات

زیر نظر شورای سیاست گذاری

دبیر شورای سیاست گذاری و سرپرست مترجمین : عاطفه هاشمی

همکاران شماره ی 112 مجله :

رویا نیک‌نیا، شهلا قاسمیان دستجردی، آیدا جوادی، سید فرید علامه، ژیلا حاتمی، منیره شاملی، راضیه افخمی، سوسن عبدالرضایی، شیملا خان، مینا بختیاری، لیلا خیراندیش، مهدخت پریشان‌زاده، آتنا سرابی، مهتاب کلانتری، حامد رنگین‌کمان، جمشید شیخ لارآبادی

امور مالی : سید عبدالمجید موحدی نائینی
صفحه آرا و امور گرافیکی : محمد رضا موحدی نائینی
امور تبلیغات و رسانه های اجتماعی: رویا دادجو
روابط عمومی : سهیلا موحدی
امور مشترکین و مسئول توزیع : مسعود موحدی