اعضاء دانش یوگا

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : سید عبدالحمید موحدی نائینی

عضو انجمن مدیران مطبوعات

زیر نظر شورای سیاست گذاری

دبیر شورای سیاست گذاری و سرپرست مترجمین : عاطفه هاشمی
همکاران شماره ی 109 مجله :

حامد رنگین‌کمان، ژیلا حاتمی، مینا رستم‌زاد، وحید عرفان، آیدا جوادی، نیما کشاورزی، غلامرضا آذرهوشنگ، شیملاخان، راضیه افخمی، لیلا خیراندیش، مینا بختیاری، کاوه محمدی، مرجان مانوسی‌فر، سید فرید علامه، سید سینا سیاوشان، شهلا قاسمیان دستجردی، شیدا ایزدی، جمشید شیخ لارآبادی، محمدمهدی تشیعی

امور مالی : سید عبدالمجید موحدی نائینی
صفحه آرا و امور گرافیکی : محمد رضا موحدی نائینی
امور تبلیغات و رسانه های اجتماعی: رویا دادجو
روابط عمومی : سهیلا موحدی
امور مشترکین و مسئول توزیع : مسعود موحدی