اعضاء دانش یوگا

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : سید عبدالحمید موحدی نائینی

عضو انجمن مدیران مطبوعات

زیر نظر شورای سیاست گذاری

دبیر شورای سیاست گذاری و سرپرست مترجمین : عاطفه هاشمی

همکاران شماره 117:
 لیلا خیراندیش، شهلا قاسمیان دستجردی، وحید عرفانی، مهتاب کلانتری، مینا بختیاری، ژیلا حاتمی، مرضیه سلیمانی کرمانی، بهاره جعفری صمیم،  یاسمن رنگین‌کمان، شهره سلیمانی‌فر، راضیه افخمی، شیملا خان، جمشید شیخ لارآبادی، حامد رنگین‌کمان، پدرام نظری،  مهرانه همدانی‌وش، فرزانه ملاحی، غزاله نامی، رخساره طبسی

امور مالی : سید عبدالمجید موحدی نائینی
صفحه آرا و امور گرافیکی : محمد رضا موحدی نائینی
ویراستار: مریم محمدی
امور تبلیغات و رسانه های اجتماعی: رویا دادجو
روابط عمومی : سهیلا موحدی
امور مشترکین و مسئول توزیع : مسعود موحدی