اعضاء دانش یوگا

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : سید عبدالحمید موحدی نائینی

عضو انجمن مدیران مطبوعات

زیر نظر شورای سیاست گذاری

دبیر شورای سیاست گذاری و سرپرست مترجمین : عاطفه هاشمی

همکاران شماره 120:

لیلا دهداریان، بهاره جعفری صمیم، لیلا خیراندیش، سید محمد آزاد، عباس علویون، مرضیه سلیمانی کرمانی، شهلا قاسمیان دستجردی، راضیه افخمی، مینا بختیاری، حامد رنگین‌کمان، مهتاب کلانتری، شیملا خان، جمشید شیخ لارآبادی، ژیلا حاتمی، مازیار اصغری

امور مالی : سید عبدالمجید موحدی نائینی
صفحه آرا و امور گرافیکی : محمد رضا موحدی نائینی
ویراستار: مریم محمدی
امور تبلیغات و رسانه های اجتماعی: رویا دادجو
روابط عمومی : سهیلا موحدی
امور مشترکین و مسئول توزیع : مسعود موحدی