هشت فعالیت برای آرامش ذهن
روش‌های بسیاری جهت بهره جستن از تمامی منافع مدیتیشن بدون قرارگیری در این موقعیت وجود دارد...
عادت‌های مضر برای ستون فقرات
ستون فقرات از استخوان‌، عضلات و رباط تشکیل می‌شود، باید با یک شیوه زندگی خوب، برنامۀ غذایی متعادل و ...
پنج دلیل یوگا برای افراد درون‌گرا
یوگا شما را به بیرون از خانه می‌کشاند و طبیعت درون‌گرا و آرام شما را حمایت می‌کند.
هشت وجه یوگا را بیاموزید
یوگا سوترا، یوگا را متشکل از هشت وجه می‌داند، دروازۀ ورود به یوگا برای بسیاری از افراد،از طریق تمرین...
نکات کلیدی برای پیشرفت در تمرینات یوگا
شما مسئول تجارب خود در یوگا هستید. تمرکز شما، رفتار شما را تعیین می‌کند و رفتارتان، نتایج آن را...
یوگا نیدرا و بازخورد زیستی
این گزارش اولیة برنامة «دوره‌های کاهش فشار عصبی» است که در آشرام ساتیاناندا اجرا شد.
درس‌هایی برای زندگی
همان لحظه که خویشتن انسان نادانی خود را می‌پذیرد، منّیت و ویژگی‌های محدود‌کننده ناپدید می‌گردند....
پنج تمرین یوگا برای ایجاد تعادل ذهن و بدن
هنگامی‌که مردم واژۀ «یوگا» را می‌شنوند، حرکات فیزیکی که دربرگیرندۀ منافع بسیاری همچون انعطاف بدن و.....
غلبه براضطراب و افسردگی با پرانایاما
يکي از فوايد پراناياما، غلبه بر اضطراب و افسردگي است. در اينجا به شرح يکي از انواع پراناياما...
شما هر آنچه می‌خورید، هستید
سنت یوگا بینش عمیقی نسبت به این مسئلۀ پرواضح فراهم ساخته است. رژیم غذایی نه‌تنها عامل اصلی حفظ سلامت...
هفت قانون مهم یوگا
قانون آگاهی خالص، قانون دادن و ستاندن، قانون کارما، قانون حداقل تلاش، قانون نیت و آرزو، قانون دارما ...
از تهران با یوگا تا گنگ در هیمالیا
حضور سوامی چیداناند در میان جمعیت، تماشای کودکان و نوجوانان زردپوش در حال رفت‌وآمد که درواقع مجریان ...
یوگا و جهان مدرن
اخیراً طبق تحقیقاتی که انجام‌شده است، مشخص‌شده که در آمریکا نزدیک به 15 میلیون نفر یوگا کار می‌کنند....
یوگا و درمان بیماری‌های گوارشی
طی چند دهۀ اخیر، بیماری‌های گوارشی در سراسر دنیا ازجمله ایران، رشد فزاینده‌ای داشته است. بیماری‌هایی...
یوگا و گنوستیسیسم
گنوسیس (gnosis) واژه‌ای یونانی است که از ریشۀ هندو-اروپایی (gn-gno) به معنی دانش و معرفت گرفته‌شده ا...
یوگا و تمرینات مؤثر بر سلولیت
سلولیت در اغلب افراد به‌خصوص در افراد چاق دیده می‌شود. اکثر افراد، شکل سلولیت خود را شبیه پوست پرتقا...
 بعدی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 
قبلی