اعتیاد به اینترنت
اعتیاد به اینترنت گردآوری و برگردان: هما بازقندی آیا به سبب استفاده بیش‌ازحد از اینترنت، در انجا...
آساناهای پیشرفته
آساناهای پیشرفته فرزانه ملاحی عکاس: وحید سلیمی در شمارههای پیشین مجله، نحوۀ انجام آساناهای زیر به...
یوگا و تحصیل
تحصیل چیست؟ دربارة اثر یوگا بر تحصیل بسیار اندیشيده شده است. عموماً وقتی دربارة کمک یوگا به فرایند ...
تمرینات یوگا به جهت غلبه بر مشکلات
دلیل آن هرچه باشد، جدایی دردآور است. پژوهشی که در سال 2008 انجام شد، نشان می‌دهد که افراد به طرز اغر...
یوگا با توپ
در دنیای شتاب‌زدۀ امروز که رفع نیازهای اساسی و بقای انسان با تمایلات و خواسته‌های پایان‌ناپذیر بشری ...
خودشناسی، خداشناسی، خودسازی
مدت‌زمانی است که مجموعه مقالات خودشناسی، خداشناسی و خودسازی را باهدف ارتقاء کیفیت زندگی دنبال می‌کنی...
درس‌هایی برای زندگی
درس‌هایی برای زندگی عنوان کتابی در خصوص آموزه‌های یوگا برای زندگی بهتر و استفادۀ بهینه از عمر زود‌گذ...
چرا من تغییر نمی‌کنم؟ (جراحی روح)
چرا من تغییر نمی‌کنم؟ (جراحی روح) بنفشه آقایی آیا تابه‌حال به تماشای دریا نشسته‌اید؟ اگر آری، حتما...
تراتاکا  روش یوگا برای افزایش قدرت تمرکز
در هاتا یوگا برای بهبود تمرکز از روش تراتاکا استفاده میگردد. تراتاکا در ضمن سادگی، تمرین قدرتمندی ب...
پرتویی از یوگا
همان‌طور که خوانندگان محترم مجله اطلاع دارند، مطلب پرتویی از یوگا نوشتۀ ب.ک.اس آینگار ازجمله معروف‌ت...
سخن مدیرمسئول (ماهنامه شماره 80)
همین سه روز پیش بود که کریستیانو رونالدو؛ فوتبالیستِ مشهور پرتغالی که چند سالی است در تیم رئال مادری...
رابطۀ انواع سبزی و میوه جات با عضوهای بدن
در مجلۀ شمارۀ 79 دانش یوگا بخشی از مقالۀ «رابطۀ انواع سبزی‌ها با عضوهای بدن» به چاپ رسید. در قسمت نخ...
پرانایاما (ماهنامه شماره 80)
پرانا وابسته به ذهن است، این وابستگی از ذهن به اراده، از اراده به روح فردی و از آن به روح برتر (خداو...
هفت حرکت یوگای آرام‌کنندۀ درد سیاتیک
یوگا چگونه به کم کردن درد سیاتیک کمک می‌کند اگر علت درد سیاتیکتان آسیب‌های دیسک کمر باشد، باید از ح...
ده روش برای ایجاد فضای مدیتیشن شخصی
تصور کنید فضایی در خانۀ خود داشته باشید که ذهن، بدن و روح شما را آرام کند. داشتن یک فضای مخصوص، داخل...
خودشناسی، خداشناسی،خودسازی
جهان جایگاهِ پژواکِ واژه و رفتار ما است
 بعدی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 
قبلی