ماهنامه 119-  شهریور ماه 1397
منتخب مقالات:1-موهبتِ ندانستن, 2-بازگشت به ذات تمرين در يوگا
5000 تومان
ماهنامه 118-  مرداد ماه 1397
منتخب مقالات:1-آيا آهيمسا به معناي نخوردن گوشت است؟, 2-راز دست يافتن به وضعيت خنثي
5000 تومان
ماهنامه 117-  تیر ماه 1397
منتخب مقالات:1-تفاوت بین یوگادرمانی و کلاس یوگا, 2-بهبود در انجام دادن دریشتی (نگاه خیره)
5000 تومان
ماهنامه 116-  خرداد ماه 1397
منتخب مقالات:1-آزادسازي پراناي مثبت, 2-تأثير يوگا بر كودكان مبتلا به اوتيسم
5000 تومان
ماهنامه 115 -  اردیبهشت ماه 1397
منتخب مقالات: 1-عملکرد مغز و تأثير يوگا بر آن, 2-موسيقي و ذهن
5000 تومان
ماهنامه 113 114 اسفند 1396-97
منتخب مقالات: 1-خانه تکانی ذهن در سال نو, 2-کشف خود واقعی در سال جدید
4500 تومان
ماهنامه 112- بهمن ماه 1396
منتخب مقالات:1- جايگاه سه دوشا در بدن, 2-تمرين تراتاکا
4000 تومان
ماهنامه 111 - دی ماه 1396
مقالات: هنر شاد زيستن در لحظة حال ، بازيابي انرژي از دست رفته
4000 تومان
 بعدی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 
قبلی