مدیتیشن روشی برای کسب آرامش در عصر استرس

  0
 694

مهدی افیونی زاده

مدیتیشن روشی برای کسب آرامش در عصر استرس

همه ما از بدو تولد تا زمانی که آماده یادگیری می شویم در عرصه های گوناگون زندگی برای تحقق اهداف و رویاهای خود در تلاش هستیم. مقاطع مختلف سنی را تجربه کرده و از هر کدام دستاوردها و پیام هایی دریافت می کنیم. این تجارب و فراز و نشیب های موجود، همگی در راستای یک هدف برای هر کدام از ما رقم می خورند و آن آرامش است. هر فردی آن را پس از دستیابی به عنوان و موضوعی تجربه می کند شخصی پس از رسیدن به مدارج علمی و دیگری با دستیابی به پول و ثروت و... اما نکته حائز اهمیت این است که ریشه های آرامش و شادکامی واقعی در درون انسان نهفته است. تمامی خصایص پاک و قدرتمند که به طرق مختلف جویای آن هستیم براساس: نفخه فيه من روحی (من از روح خودم در شما دمیدم) در وجود انسان قرارداده شده است. وجود ما انسانها ذاتا پاک و مقدس است زیرا همگی مخلوق خالق بزرگ و مهربان هستیم، لذا آنچه توجه به این جهان جدید را برای فرد متجلی می سازد برقراری آگاهی و توجه به جهان درون است. از جمله روش هایی که این ارتباط را به شکل سازنده و موثری برقرار می کند «مدیتیشن» است که پرداختن اصولی و مداوم به آن دریچه های آگاهی و روشنی را به روی انسان گشوده ، باعث برقراری ارتباط آگاهانه تر با پروردگار شده و موجب کسب سلامتی جسمی و روحی می شود. امروزه مدیتیشن جدا از اینکه روشی است برای کسب آرامش و کنترل اضطراب و استرس های موجود در عصر کنونی، بعنوان وسیله ای جهت توانمند تر نمودن ذهن و قوای فکری و رشد معنویات مورد استفاده قرار می گیرد.

صبح خود را با یک نفس عمیق و آرام آغاز کنید، ۵ دقیقه نرمش کرده و سپس به مدت ۱۰ دقیقه در محل مناسبی نشسته ، چشمانتان را ببندید و در کمال آرامش به فعالیت های آن روز فکر کنید، در ذهن آنها را تا انتهای روز برنامه ریزی کنید و در پایان این تجسم، با خود تکرار کنید: هم اکنون کاملا احساس آرامش و سلامتی می کنم و هر روز و هر لحظه بهتر و بهتر می شوم سپس چشمانتان را باز کرده و طبق برنامه ای که در ذهن طراحی کرده اید به امور روزمره خود بپردازید. این تمرین را تا سه هفته ادامه دهید، آن گاه در چرخه زندگی شاهد تحولی شادی آفرین خواهید بود.

اشتراک :
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز: