راز معنوی ماندن در عشق برای هميشه

 15 مرداد 1398   16:59
 0
 1195
اشتراک :

نویسنده: دیوید ترومن برگردان: شكوفه شنوا فلاح

 

همه بر اين باورند كه عاشق بودن يكي از شگفت‌انگیزترین تجاربي است كه زندگي به ما هديه می‌دهد. وقتي عاشق هستيم، همه‌چیز در زندگي درخشان‌تر است و بدن و ذهنمان سرشار از انرژي می‌شود. دلواپسی‌ها و نگرانی‌ها مچاله شده و ناپديد می‌شوند. چالش‌ها و مشكلات به‌راحتی حل می‌شوند. اولویت‌های ديگر از چشممان می‌افتد و در عوض عشق در رأس هرم قرار می‌گیرد. بهتر از همه اين است كه ما از يك ارتباط نزديك و مداوم با محبوبمان لذت می‌بریم، چه بدن فيزيكي محبوب كنارمان باشد و چه نباشد. ما نه‌تنها می‌توانیم حضور فيزيكي يكديگر را احساس می‌کنیم، بلكه می‌توانیم ذهن طرف مقابل را نيز حس كنيم و آن را بخوانيم. مثلاً می‌توانیم بگوييم اخيراً چه‌کار نيكي را انجام داده است؟ يا نظرش راجع به موضوعي چيست؟ کلمه‌ای را قبل از آنكه از دهانش درآيد، حدس بزنيم و قبل از اينكه به ما تلفن بزند، حس كنيم كه اكنون تماس می‌گیرد.
خيلي خوب نمی‌شد، اگر رابطه‌مان هميشه به همين شكل باقي می‌ماند؟ به نظر می‌رسد كه عشق و عاشقي اسرارآمیز و اتفاقي است و افرادي كه چنين چيزي را حس نمی‌کنند، مرموزند. خوشبختانه عاشق بودن تجربه‌ای است كه تا وقتي در آن شرايط قرار داريم، می‌توانیم از هرروز زندگی‌مان نهايت لذت را ببريم، زيرا وضعيتي را كه ما به‌سادگی عاشق بودن می‌نامیم، تحليلي زيركانه از يك تجربۀ روحاني بااهمیت است. تجربه‌ای از ارتباط انساني صحيح كه می‌تواند سرانجام به روشن‌شدگی و درك از جاودانگي منجر شود. ما می‌توانیم هميشه عاشق باشيم، البته اگر ياد بگيريم كه بر اساس قوانين كيهاني كه حاكم بر همۀ روابط است، زندگي كنيم.

 

رابطۀ واقعي فراتر از ارتباط فیزیکی است

عمده‌ترین قوانين كيهاني كه بر روابط حاكم می‌باشد،
موارد ذيل است:
پایه و اساس رابطه بر اساس فیزیک نمی باشد بلکه جوهری اتری و جنبه عاطفی دارد. رابطه، يك ارتباط احساسي واقعي است كه شما وارد آن می‌شوید و ذهن و قلبتان را به آن می‌سپارید. آيا تاكنون اين قانون را ناديده گرفته‌اید؟ پس خيلي وقت هدر داده‌اید. بسياري از افراد بدون آنكه واقعاً در رابطه بوده باشند، ارتباط فيزيكي را تجربه می‌کنند. آيا بارها و بارها ندیده‌اید دو فردي را كه ازنظر فيزيكي خيلي به هم نزدیک‌اند و حتي رابطۀ جنسي دارند، اما دائماً به علاقۀ همديگر شك دارند و گویی يك سري افكار مزاحم و غیرقابل‌کنترل می‌خواهند رابطۀ آن‌ها را بر هم بزنند؟ نمونه‌های مشابه را به خاطر بياوريد. درحالی‌که دو محبوبي كه از يكديگر فاصله‌دارند، می‌توانند حقيقتاً و عميقاً به هم متصل باشند. اين اتفاق در سطح اتري و در جهت جبران فاصلۀ فيزيكي كه بين آن‌ها وجود دارد، رخ می دهد.
بنابراين براي اينكه در رابطۀ درستي وارد شويم، لازم است از لحظه‌ای كه رابطه در ذهنمان در حال شکل‌گیری است، احساس مسئوليت كنيم. ما باید بياموزيم كه يك ارتباط معنوي قوي را با ديدگاه ذهني مثبت ايجاد كنيم و آن را ادامه بدهيم. غیرازاین راه ديگري نيست. اگر در ابتدا عاشق بشويم، به‌طور طبيعي و به‌آسانی يك رابطۀ اتري معين را ادامه می‌دهیم. درحالی‌که اگر جهت‌گیری مثبت ما كمتر شود، تمركزمان كمتر خواهد شد. درنتیجه به‌تدریج آن احساسي كه ما را به عشق پيوند می‌داد از دست خواهيم داد. چه اتفاقي می‌افتد كه ما ديگر آن اشتياق اوليه را براي حفظ چنان ارتباط قوي و مثبت معنوي با افراد ديگر نداريم؟ اما بدانيد كه می‌توانیم با ايجاد ارتباط اتري همه‌چیز را به حالت اول، نه‌فقط با يك شخص و براي زماني کوتاه، بلكه با همه و براي هميشه برگردانيم.

 

وابستگي زياد به ارتباط فيزيكي

اگرچه اغلب ما به اين حقيقت پي برده‌ایم كه رابطۀ واقعي اتري است، اما بازهم در عمل توجه نمی‌کنیم كه شروع يك رابطه از ذهن است. درنتیجه تمايل داريم بر تعامل مادي كه هر شكلي از ارتباط فيزيكي را شامل می‌شود، تكيه كنيم. خواستۀ ما اين است؛ «با من باش»، «با من زندگي كن»، سپس من خواهم پذيرفت كه عشق ما حقيقي است. درحالی‌که اگر همزيستي فيزيكي عنصر بسيار مهمي در استحكام و بقاي يك رابطه بود، بنابراين نبايد هيچ مشكلي بين افرادي كه نزديك هم هستند، وجود داشته باشد. البته برخي جذابیت‌ها مثل هيجان، در رابطۀ فيزيكي ‍وجود دارد، اما ممكن است کل داستان همين باشد و دليلي بيشتر از اين براي ادامه دادن وجود نداشته باشد. مهم‌تر از همه اين است رابطه‌ای كه به اين شكل آغاز می‌شود، نمی‌تواند به‌هیچ‌وجه رابطه‌ای پابرجا يا نزديكي واقعي باشد.

 

خودتان را گول نزنيد

بعضي اوقات تفاهم فيزيكي مؤثر به نظر می‌رسد. تفاهم‌نامۀ دو فرد به اين معناست كه ما بايد در مسیرهای برنامه‌ریزی‌شده در كنار هم باشيم؛ اين امر باعث می‌شود بتوانيم در كنار هم دوام بياوريم، سپس آن مسيرها طي می‌شوند و به نظر خواهد رسيد ما هر دو به‌طور ناگهاني احساس بهتري خواهيم داشت و چه‌بسا بيشتر باهم احساس نزديكي می كنيم.
با این‌گونه استدلال‌ها ما هیچ زمانی در رابطه واقعی قرار نخواهیم گرفت. آنچه شما انجام داده‌اید، نوعي گول زدن خودتان است. در اينجا مثالي ساده می‌آوریم تا متوجه شويد خود تلقینی چگونه عمل می‌کند. كودكي به خودش می‌گوید: «اگر يك بستني قيفي داشتم، خيلي خوشحال بودم»، سپس يك بستني قيفي می‌خرد؛ بنابراين او خوشحال شده است و اين را موفقيت می‌پندارد؛ اما آيا اين خوشحالي واقعي است؟ اين خوشي چقدر طول می‌کشد؟ معلوم است كه بستني خوردن خشنودي حقيقي و بادوامي در پي نخواهد داشت. خوشحالي كودك فقط درنتیجۀ يك تلقين است. «من خوشحال خواهم شد، اگر يك بستني بخورم»، يعني كودك يك خواسته براي خود خلق كرده و سپس جاي خالي آن را پرکرده است.
اين شكل از خود تلقینی، اگر در ابتداي يك رابطه شكل بگيرد، می‌تواند خطرناك باشد؛ زيرا به نظر می‌رسد كه بیش از اندازه بر جنبۀ مادي و فيزيكي تكيه شده است. این‌گونه اميدهاي واهي با اين فرض كه پس از تماس فيزيكي رابطۀ خوب و حتمي خواهيم داشت، همچون طناب دست و پاي ما را می‌بندد. در این‌گونه روابط مسئوليت رواني وجود ندارد.

 

تلۀ کانال‌های انرژي منفي

متأسفانه وقتي در ذهن خودمان راجع به رابطه‌ای احساس مسئوليت نمی‌کنیم با تفكر منفي و به‌راحتی می‌گوییم من حس خوبي ندارم و انرژي منفي دريافت می‌کنم. وقتی‌که روي ساختمان يك رابطۀ مريض كار می‌کنیم، باید بدانیم که با کوچک‌ترین اشتباه فرومی‌ریزد و با خاك يكسان می‌شود.
در اينجا روشي به شما پيشنهاد می‌شود كه می‌توانید از تلۀ كانال انرژي منفي بيرون بياييد. براي تمرين ارتباط اتري مثبت و قوي به عقب برگرديد و عادت‌های ذهنی‌ای كه ويرانگر هستند و ممكن است باعث اختلال در روابط شما گردند را بازبيني كنيد.
ما بر همۀ عادت‌های قديمي خود كنترل نداريم، مگر اينكه آن‌ها را بازبيني كنيم و جايگزين مناسبي برايشان انتخاب كنيم. زيبايي يك ارتباط اتري در اين است كه بتوانيم ارتباطي را زودتر از آنكه به سطح فيزيكي برسد، درك كنيم. ما در ارتباط اتري عشق، همسويي و بخشش را تمرين می‌کنیم. همۀ این‌ها باعث می‌شوند كه شعله‌های يك ارتباط گرم‌تر شود. با اين مقدمه می‌توانیم با امنيت خاطر وارد يك ارتباط فيزيكي شويم. در اين شرايط ما چيزي داريم كه می‌توانیم با يكديگر تقسيم كنيم، زيرا اين رابطه از قبل اتفاق افتاده بود. ما فقط در رابطۀ فيزيكي با طرف مقابلمان تفريح می‌کنیم، مثلاً در طبيعت پیاده‌روی می‌کنیم؛ درحالی‌که رشتۀ اتصال ارتباطمان اينجا نيست.

 

چگونه شعله‌های ارتباط اتري را در عشق زنده نگهداريم؟

اگر می‌خواهید براي هميشه رابطۀ عاشقانه داشته باشيد، به موارد ذيل توجه كنيد:
1. به ارتباطي مثبت و عاشقانه فكر كنيد: بافکر كردن به فرد موردعلاقه‌تان می‌توانید با او تله‌پاتی كنيد و به اين شكل ارتباط خود را تقويت كنيد و حتي به همسويي برسيد. ارتباط اتري می‌تواند به كمك قوۀ تخيل و تجسم ايجاد شود. اگرچه براي اينكه حقيقتاً نيرومند باشد و به عينيت درآيد، بايد با خواست قلبي همسو شود. آنچه ايگو (نفس) می‌خواهد، سرچشمۀ بسياري از اميال می گردد ؛ اما خواست قلبي می‌تواند يك ارتباط روحي قوي پديد آورد. آنچه را كه تجسم می‌کنید، بايد عميقاً جذاب بوده و نياز
 روحی‌تان باشد.
2. تا جايي كه ممكن است در رابطه‌ای قرار بگيريد كه از درونتان جوشيده است. وقتی‌که رابطۀ اتري شما به‌خوبی تثبيت شد، شما به‌راحتی و كاملاً طبيعي بر معشوقتان متمرکزشده‌اید و احساس بلوغ و كمال می‌کنید. اگرچه در يك ارتباط اتري احساس شما بی‌نهایت است، از طرفي شما يك حس قوي از حضور محبوب و اينكه به شما نزديك است، داريد. در حقيقت اين احساس نزديكي ممكن است قوی‌تر از هرگونه حضور فيزيكي باشد كه فرد می‌تواند تجربه كند. حتي در يك تجربۀ فيزيكي فوق‌العاده زيبا، سرانجام در اتصال محکم‌تری قرار خواهيد گرفت، تبادل انرژي بيشتري انجام خواهد شد و اين انرژي رو به افزايش می‌رود و دوست داريد كه براي مدتي طولاني و حتي اگر ممكن باشد براي هميشه در اين رابطۀ اتري باقي بمانيد. نزديكي واقعي همين است.
3. در برابر اميال ناخودآگاه و افكار مزاحمي كه ممكن است چنين ارتباطي را خنثي كنند، بايستيد. تجربۀ چنين ارتباطي حتي یک‌بار به معنی كشف حقيقتي بزرگ است. اين آگاهي را با شك و ترديد يا افكار منفي خراب نكنيد. اگر اين كار را انجام بدهيد، به رابطه‌ای كه حيات آن در دست خودتان است، شك کرده‌اید.
4. بافکر مثبت و رابطۀ اتري مثبت وارد ارتباط فيزيكي شويد: اگر آن‌طور كه گفته شد، تداوم استفاده از نيروي ذهن حتي روي رابطۀ فيزيكي اتان تأثیر فزاينده دارد؛ پس به‌کارگیری ذهن براي ايجاد همسويي و رابطۀ اتري مثبت براي آگاهي از جهان پيرامون تأثیر دوسویه دارد. در عوض مطابق علم فيزيك بیاموزید با ذهن مثبت در زندگي ذهنيت منفي را اصلاح كنيد.
5. باور كنيد هيچ جايگزيني براي رابطۀ اتري واقعي وجود ندارد: به رابطۀ فيزيكي نچسبيد. رابطۀ فيزيكي بر پایۀ رابطۀ روحي و معنوي و بدون معيارهاي جسمي و جنسي يك ارتباط حقيقي است. اگر به جاذبه‌های فيزيكي چشم بدوزيد، تلاش خود را هدر داده‌اید. لازمۀ شهود و برقراري يك رابطۀ حقيقي در ماوراي جسم فيزيكي است. بديهي است كه چگونگي آنچه اتفاق می‌افتد، تفاوت شگرف ارتباط اتري با ارتباط فيزيكي را نشان می‌دهد. بيشتر وقت‌ها كه شما انرژي مثبت خود را بر روي رابطۀ اتري مثبتي متمركز می‌کنید، قوی‌تر شدن و رشد رابطه را كاملاً احساس می‌نمایید. تمرين درست، نتیجۀ درست‌تری به بار می‌آورد.
6. ما قبل از به دنيا آمدن و به‌طور ابدي و ازلي در ارتباط روحاني و مقدسي با يكديگر و با خداوند قرار داريم؛ اما می‌خواهیم انكار كنیم و از سپاسگزاری و نيايش و آگاهي از روابط حقيقي طفره می‌رویم تا جایي كه بينش منفي ذهنمان را پر می‌کند. فقط با رشد روابط حقيقي از طريق ارتباط اتري مثبت آگاهانه می‌توانیم لذت عشق حقيقي را درك كنيم و درنهایت واقعيت نهفتۀ وحدت معنوي را دریابیم.
روابط حقيقي مانند بذر يك گل زيبا هستند. ما می‌توانیم نسبت به آن‌ها غفلت يا کم‌توجهی كنيم، اما با اين كار هرگز از گل دادن آن لذت نخواهيم برد. در عوض می‌توانیم بذر را در خاك بكاريم، آب و كود دهيم و مراقبت كنيم تا آن بذر رشد كند و تبديل به گياهي قوي شود، گل بدهد و گل‌هایش بازشوند و فضا را معطر كنند. حيات رابطه در ابعاد اتري در ذهن و قلب است. اهميت مسيري كه براي رسيدن به رابطه طي می‌شود، يك حقيقت است و مسير عشق براي هميشه قابل‌اعتماد است.

 

برگرفته از:
www.soulprogress.com