10 راهكار براي متحول كردن زندگي

 15 مرداد 1398   16:59
 0
 329
اشتراک :

بنام يگانه يزدان

 
1.    ريتم زندگي خود را آرام كنيد.
2.    خواستار تغيير باشيد.
3.    مسئوليت پذير باشيد.
4.    ارزشهاي اصليتان را مرور كنيد.
5.    دلايل مهم زندگيتان را پيدا كنيد.
6.    افكار نيرو بخش را جايگزين افكار محدودكننده كنيد.
7.    عادات خوب را جايگزين عادات بد كنيد.
8.    براي خود الگو و مربي انتخاب كنيد.
9.    انتظارات منطقي داشته باشيد.
10.    پيوسته در حركت باشيد.
روز بر همگان خوش