مقالات

اشتراک :
زیر نور خورشید پدر
زیر نور خورشید پدر
 1393/09/15 - 18:38 1159

گیتا آینگار به این سادگی خسته نمی‌شود.او در آخرین روز در پاسادنا، کالیفرنیا، تعدادی از مربیان را به ...