مقالات

اشتراک :
برگرفته از   کتاب «پادرمانی»
 1398/05/15 - 16:59 55

پا یکی از مهم‌ترین اعضای بدن است که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

فنگ شويی رنگ ها
 1398/05/15 - 16:59 348

رنگ‌ها را بي‌شك بايد جزء ضروري زندگي هر فرد بشمار آورد.

ای زبان تو بس زیانی مر مرا
 1398/05/15 - 16:59 61

اندر فواید سکوت

در ژرفای حرکات تعادلی چه می گذرد؟
 1398/05/15 - 16:59 808

وضعیت‌های تک پای یوگا امکان کشف و ارتباط با مرکز ثقل‌مان را فراهم آورده و یک حس تعادل سیال و روان در ما به وجود می آورند.

تعادل کامل
 1398/05/15 - 16:59 89

خارج شدن از تعادل هر یک از دوشاها چه عواقبی را می‌تواند در بر داشته باشد

ترس ازنگاه سادگورو
 1398/05/15 - 16:59 457

ترس شاید فلج‌کننده‌ترین احساس دنیا باشد که گاهی با انسان‌ها زاده می‌شود.

تصحیح غلط‌های گفتاری
 1398/05/15 - 16:59 57

رابطۀ والدین و فرزندان چگونه رو به سردی می‌گراید؟

وضعیت مغز هنگام تمرین یوگا نیدرا
 1398/05/15 - 16:59 172

در هر تمرین مدیتیشن یوگا نیدرا، با ورود آگاهانه به وضعیت خواب، موجب آرامش و ثبات امواج مغزی می‌شوید ولی چگونه؟

خشم را کنترل کنید قبل از آنکه خشم شما را کنترل نماید
 1398/05/15 - 16:59 87

قبل از آنکه خشم شما را کنترل نماید

یوگای پرماجرای 10 مرد ورزشکار
 1398/05/15 - 16:59 129

برای کنار گذاشتن یوگا دنبال بهانه می‌گردید؟

چرا مراقبه نمی‌کنیم؟
 1398/05/15 - 16:59 75

با وجود همۀ آنچه در مورد مراقبه و فواید آن گفته شده است، باز مراقبه نمی‌کنیم!

سیری در مراقبه
 1398/05/15 - 16:59 114

بیاموز آگاه و آگاه‌تر شوی.