مقالات

اشتراک :
نسخه پاتانجلی برای تمرکز
نسخه پاتانجلی برای تمرکز
 1398/05/15 - 16:59 938

ثابت نگه داشتن ذهن بر روی یک چیز می‌تواند هنگام ناراحتی و غمگینی شدید، یکنواختی و ثبات برای‌تان فراه ...

سوترای پنجم و ششم پاتانجلی
سوترای پنجم و ششم پاتانجلی
 1398/05/15 - 16:59 557

به گفتۀ پاتانجلی در سوترای پنجم، ما پنج نوع وریتی را تجربه می‌کنیم که شناخت بعضی از آن‌ها ‌آسان است. ...

حقیقت یین یوگا
حقیقت یین یوگا
 1398/05/15 - 16:59 963

یین یوگا تعادل و هماهنگی بخشیدن به جسم و ذهن همگام با سایر سبک‌های یانگ‌تر است. ...

رایحه درمانی
رایحه درمانی
 1398/05/15 - 16:59 533

رایحه درمانی به حفظ و بازیابی سلامت قسمت‌های مختلف بدن کمک می‌کند و باعث ارتقاء شرایط روحی و تغییر و ...

ندای درون
ندای درون
 1398/05/15 - 16:59 489

تجربۀ آرامش یعنی انعکاس صدای خدا در هستی. یعنی گوش سپردن به ندای درون. ...

تقدیم به تجلی عشق الهی (آهیمسا)
تقدیم به تجلی عشق الهی (آهیمسا)
 1398/05/15 - 16:59 506

من که هستم؟ در سفر زندگی چه چیز ارزشمندی، برای تقدیم کردن به جهان، در درونم دارم؟ ...

با ماندالاها به «خود» نزدیک شوید
با ماندالاها به «خود» نزدیک شوید
 1398/05/15 - 16:59 2751

با ماندالاها به «خود» نزدیک شوید ...

کاربردهای درمانی یوگانیدرا
کاربردهای درمانی یوگانیدرا
 1398/05/15 - 16:59 381

یوگانیدرا، در مقایسه با خواب عادی، شیوۀ کارآامدتری برای دستیابی به استراحت و احیای روانی و فیزیکی اس ...

مسیر خودت را پیدا کن
مسیر خودت را پیدا کن
 1398/05/15 - 16:59 223

آیا دل‌تان می‌خواهید از عادت‌های قدیمی‌‌ای که دیگر به کارتان نمی‌آید خلاص شوید و می‌خواهید عادت‌های ...

پانچا کارما
پانچا کارما
 1398/05/15 - 16:59 604

پانچاکارما در واقع یک روش آیورودایی برای پاکسازی و سم‌زدایی از بدن است که در 5 مرحله انجام می‌گیرد. ...

ارگونومی در یوگای مدرن
ارگونومی در یوگای مدرن
 1398/05/15 - 16:59 434

یکی از علومی که در آموزش و تغییر و تحول حرکات یوگا کاربرد زیادی داشته، علم ارگونومی است. ...

ترتیب‌بندی آساناها
ترتیب‌بندی آساناها
 1398/05/15 - 16:59 607

ترتیب‌بندی مناسب آساناهای یوگا در هر جلسۀه تمرین نقش مهمی در رسیدن به حداکثر مزایای یوگا دارد. ...