بلاگ

یوگا و افسردگی
یوگا و افسردگی
 1398/05/15 - 16:59 2087

افسردگی، بیماری‌ای است که باعث ایجاد غم و اندوه و کاهش علاقه به انجام فعالیت‌های زندگی می‌شود. افسرد ...

یوگا به 8 دلیل بر بدن‌سازی ارجحیت دارد
یوگا به 8 دلیل بر بدن‌سازی ارجحیت دارد
 1399/01/16 - 13:21 6284

یوگا هر آنچه را که بدن شما برای داشتن بهترین عملکرد بدان نیازمند است، برآورده می‌سازد... ...

عادت‌های مضر برای ستون فقرات
عادت‌های مضر برای ستون فقرات
 1398/05/15 - 16:59 489

ستون فقرات از استخوان‌، عضلات و رباط تشکیل می‌شود، باید با یک شیوه زندگی خوب، برنامۀ غذایی متعادل و ...

5 دلیل یوگا برای افراد درون‌گرا
5 دلیل یوگا برای افراد درون‌گرا
 1399/01/20 - 22:09 1911

یوگا شما را به بیرون از خانه می‌کشاند و طبیعت درون‌گرا و آرام شما را حمایت می‌کند. ...

هشت وجه یوگا را بیاموزید
هشت وجه یوگا را بیاموزید
 1398/05/15 - 16:59 2451

یوگا سوترا، یوگا را متشکل از هشت وجه می‌داند، درحالی‌که دروازۀ ورود به یوگا برای بسیاری از افراد، ام ...

یوگا نیدرا و بازخورد زیستی
یوگا نیدرا و بازخورد زیستی
 1398/05/15 - 16:59 757

یکی از پنج الگوی مجزای واکنش در سامانة عصبی خودمختار بدون استثنا ظاهر می‌شد؛ برای متعادل کردن تمایلا ...

5 تمرین یوگا برای ایجاد تعادل ذهن و بدن
5 تمرین یوگا برای ایجاد تعادل ذهن و بدن
 1398/05/15 - 16:59 3918

یوگا سنت خرد و فرزانگی با قدمتی 5000 ساله است که یاری‌مان می‌دهد از قیدوبندهای ذهن و روان رهایی یافت ...

غلبه براضطراب و افسردگی با پرانایاما
غلبه براضطراب و افسردگی با پرانایاما
 1398/05/15 - 16:59 1421

درصورتيکه نشستن در وضعيتهاي يوگا برايتان مشکل است، ميتوانيد روي صندلي بنشينيد، ولي پشتتان کاملاً صاف ...

شما هر آنچه می‌خورید، هستید
شما هر آنچه می‌خورید، هستید
 1398/05/15 - 16:59 2086

دانش یوگا رژیم غذایی بهشتی «ساتویک» را پیشنهاد می‌کند. بهاگواد گیتا: «غذاهای ساتویک، خلوص، سلامت، شا ...

هفت قانون مهم یوگا
هفت قانون مهم یوگا
 1398/05/15 - 16:59 1345

عصارۀ وجود هر یک از ما، آگاهی خالص و ناب می‌باشد، همان منبع بی‌کران در هر آفریده‌ای که در جهان فیزیک ...

از تهران با یوگا تا گنگ در هیمالیا
از تهران با یوگا تا گنگ در هیمالیا
 1398/05/15 - 16:59 866

حضور سوامی چیداناند در میان جمعیت، تماشای کودکان و نوجوانان زردپوش در حال رفت‌وآمد که درواقع مجریان ...

یوگا و جهان مدرن
یوگا و جهان مدرن
 1398/05/15 - 16:59 1690

اخیراً طبق تحقیقاتی که انجام‌شده است، مشخص‌شده که در آمریکا نزدیک به 15 میلیون نفر یوگا کار می‌کنند. ...