ماهنامه 122 -  اذرماه 1397
منتخب مقالات: 1-اثرات یوگا بر مشکلات مفصلی، 2-مسير خودت را پيدا کن
7500 تومان
ماهنامه 121-  آبان ماه 1397
منتخب مقالات: 1-يوگي واقعي کيست؟، 2-نسخه پاتانجلي براي تمرکز
7500 تومان
ماهنامه 120 -  مهرماه 1397
منتخب مقالات:1-خوشحالی و رضایتمندی با سانتوشا, 2-با مادر ترزا تا اوج کارمایوگا
7500 تومان
ماهنامه 119-  شهریور ماه 1397
منتخب مقالات:1-موهبتِ ندانستن, 2-بازگشت به ذات تمرين در يوگا
5000 تومان
ماهنامه 118-  مرداد ماه 1397
منتخب مقالات:1-آيا آهيمسا به معناي نخوردن گوشت است؟, 2-راز دست يافتن به وضعيت خنثي
5000 تومان
ماهنامه 117-  تیر ماه 1397
منتخب مقالات:1-تفاوت بین یوگادرمانی و کلاس یوگا, 2-بهبود در انجام دادن دریشتی (نگاه خیره)
5000 تومان
 بعدی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15