شروع کلاس : 01 تیر 1397
هزینه دوره : تک جلسه: 80.000 و دو جسله در هفته: 130.000 تومان
سرفصل دوره :
مدرس دوره : آقایان: موحدی، خالدی، شیخ و اصغری
توضیحات :

مقالات مرتبط