شروع کلاس : 21 فروردین 1394
هزینه دوره : 150000 تومان
سرفصل دوره :

آموزش حرکات اصلاحی در یک روز بصورت کارگاهی برگزار میشود

مدرس دوره : آقای قربانی
توضیحات :

مقالات مرتبط