عنوان دوره زمان شروع ساعت کلاس هزینه ثبت نام توضیحات ثبت نام
آموزش ماساژ درمانی یومی هوتراپی (ماساژ ژاپنی) پایه 1 و 2 1398/05/03 هر دوره مجموعا 12 ساعت توضیحات