همایش بزرگ ورزش یوگا به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش - سوم آبان 1398 تهران

موسسه دانش یوگا

سلامت جسم و ذهن با دانش یوگا

دانش‌یوگا با سابقه‌ترین باشگاه آموزش یوگا و با تربیت هزاران نفر پرتوجو آموزش دو سبک یوگای شیواناندا و آشتانگایوگا را با بهره‌گیری از مجرب‌ترین و کارآمدترین مربیان برعهده دارد.