مقالات

اشتراک :
تقدیم به تجلیات عشق الهی
 1398/05/15 - 16:59 88

تاپاس، قربانی کردن نیروهای بازدارنده است.

اثرات یوگا بر مشکلات مفصلی
 1398/05/15 - 16:59 88

تمرین مرتب یوگا می‌تواند باعث کاهش درد، افزایش انعطاف‌پذیری، بهبود عملکرد، و کاهش استرس شود.

آیین ذن و هنر مردن
 1398/05/15 - 16:59 80

خودت را با مشاهده، آگاهی، و روح بشناس

پناهگاه روانی
 1398/05/15 - 16:59 52

وقتی بودنِ در حضور را تجربه کردید، متوجه خواهید شد که همیشه در لحظه‌های آرامش و امنیت به‌طور ضمنی وجود دارد.

نسخه پاتانجلی برای تمرکز
 1398/05/15 - 16:59 49

ثابت نگه داشتن ذهن بر روی یک چیز می‌تواند هنگام ناراحتی و غمگینی شدید، یکنواختی و ثبات برای‌تان فراهم آورد.

سوترای پنجم و ششم پاتانجلی
 1398/05/15 - 16:59 26

به گفتۀ پاتانجلی در سوترای پنجم، ما پنج نوع وریتی را تجربه می‌کنیم که شناخت بعضی از آن‌ها ‌آسان است.

حقیقت یین یوگا
 1398/05/15 - 16:59 23

یین یوگا تعادل و هماهنگی بخشیدن به جسم و ذهن همگام با سایر سبک‌های یانگ‌تر است.

رایحه درمانی
 1398/05/15 - 16:59 28

رایحه درمانی به حفظ و بازیابی سلامت قسمت‌های مختلف بدن کمک می‌کند و باعث ارتقاء شرایط روحی و تغییر وضعیت هشیاری فرد می‌شود.

ندای درون
 1398/05/15 - 16:59 27

تجربۀ آرامش یعنی انعکاس صدای خدا در هستی. یعنی گوش سپردن به ندای درون.

تقدیم به تجلی عشق الهی (آهیمسا)
 1398/05/15 - 16:59 39

من که هستم؟ در سفر زندگی چه چیز ارزشمندی، برای تقدیم کردن به جهان، در درونم دارم؟

با ماندالاها به «خود» نزدیک شوید
 1398/05/15 - 16:59 73

با ماندالاها به «خود» نزدیک شوید

کاربردهای درمانی یوگانیدرا
 1398/05/15 - 16:59 20

یوگانیدرا، در مقایسه با خواب عادی، شیوۀ کارآامدتری برای دستیابی به استراحت و احیای روانی و فیزیکی است.