کلاسهای یوگا

 

 

در حال حاضر ظرفیت کلاسها تکمیل است. خواهشمند است جهت شرکت در کلاسها و اخذ اطلاعات با دفتر موسسه دانش یوگا تماس حاصل نمایید.

88318189-88319054

عنوان دوره روز زمان شروع ساعت کلاس هزینه ثبت نام