دورۀ پاک سازی با آیورودا

پاکسازی با آیورودا روشی است برگرفته از طب قدیمی هندی که نزدیک به 5 هزار سال قدمت دارد این طب سنتی هند ازطریق مشخص کردن طبع هر فرد (واتا، پیتا، کافا) می‌تواند در درمان و رفع مشکلات و ناراحتی‌های جسمی و ذهنی افراد موثر باشد.

به کمک درمان با آیورودا می‌توان اندام‌های داخلی بدن که انباشته از رسوبات حاصل از مصرف انواع غذاها طی سالیان دراز است را پاکسازی کرده و از این طریق به درمان و رفع مشکل اقدام نمود.

دورۀ آیورودا با توجه به نوع بیماری فرد بین دو تا سه هفته انجام می‌گیرد.

هزینۀ دورۀ آیورودا:

هزینۀ دورۀ دوهفته‌ای آیورودا در سال 98 همراه با اقامت در خوابگاه 1350 دلار

هزینۀ دورۀ دوهفته‌ای آیورودا در سال 98 همراه با اقامت در اتاق دو نفره با سرویس مشترک 1550 دلار

 

به مبلغ فوق هزینۀ بلیط هواپیما و ویزا اضافه می‌گردد.