ماهنامه 128129خرداد و تیر ماه 98

وضعیت :

موجود

قیمت :

15000 تومان

3

سرمقاله

4

سخن مديرمسئول

7

برندة مسابقة عکاسي ارديبهشت ماه

8

يوگا راهي به سوي تغيير پايدار

10

سوتراي سيزدهم

12

پراناياما

14

مقايسة فرهنگ غربي و شرقي يوگا

16

جاپا

18

شاواسانا و امکانات آن در يوگاي جامع

20

پرالادا  از يوگا ميگويد

24

سعادت ابدي

27

چطور زندگيام را نجات دادم؟

28

يوگا؛ يار شما در خانه

30

اخبار

34

5 آساناي ساده براي درمان

36

يوگا همراه با ابزار

40

يوگا و مزاياي آن براي کودکان مبتلا به بيماري اوتيسم

42

غلبه بر درد

46

سايهها

48

سفرنامة هند

52

ماساژ درماني، روشي براي حفظ سلامتي

54

خلاقيت در همدلي

58

يک وعده غذاي گياهي

 

مقالات مرتبط

شما هم میتوانید در مورد این محصول نظر دهید.
نام :
ایمیل :
امتیاز شما :
متن :

محصولات مشابه

دوماهنامه شماره 10-مرداد و شهریور
مقالات انتخاب شده شماره ده دانش یوگا: 1- تشکیلات ورزش همگانی و تفریحی استان ها به منظور نظارت و تعیین سیاست های کلی ورزش همگانی استان و با عنایت به سند راهبردی
دوماهنامه شماره 9-خرداد و تیر 1383
مقالات انتخاب شده شماره نه دانش یوگا: 1- گفتگو با ب.ک. اس. اینگار
دوماهنامه شماره 8-بهمن و اسفند
مقالات انتخاب شده شماره هشت دانش یوگا: 1- يومی‌هوتراپی چیست؟
دوماهنامه شماره 7-آبان آذر 1382
مقالات انتخاب شده شماره هفت دانش یوگا: 1-یوگا درمانی 2- سفر به سرزمین شگفتی ها
دوماهنامه شماره 6-مرداد و شهریور
مقالات انتخاب شده شماره شش دانش یوگا: 1-سفر به شگفتی ها 2-خاطراتی از هیمالیا
دوماهنامه شماره 5-خرداد وتیر 1382
مقالات انتخاب شده شماره پنج دانش یوگا:مراتب اگاهی در اندیشه ی گرجیف
دوماهنامه شماره 4-اسفند 81 فروردین
مقالات انتخاب شده شماره چهار دانش یوگا:1-کمال یوگا 2-ویدهی (بیماری جسمی)
دوماهنامه شماره 3-دی و بهمن
مقالات انتخاب شده شماره سه دانش یوگا: 1-کارما یوگا
دوماهنامه شماره 2-آبان و تیر 1381
مقالات انتخاب شده شماره دو دانش یوگا: 1-سير ادواري يوگا 2-تنفس چیست؟ 3-ویپاسانا
شماره 1-شهریور و مهر1381
مقالات انتخاب شده شماره یک دانش یوگا :1- سیری در آراء و زندگی بزرگان یوگا 2- تنفس چیست؟ 3- تمرینات یوگا به روش شیواناندا