ماهنامه 130131مرداد و شهریور 98

وضعیت :

کالای جدید

قیمت :

15000 تومان

3

سرمقاله

4

سخن مديرمسئول

8

سؤالاتي براي پرسيدن؛ اطلاعاتي براي دانستن

11

برندة مسابقة عکاسي تيرماه 1398

12

گفت وگويي با نويسندة کتاب چرا يوگا تأثيرگذار است

14

يوگا و ورزش: کاربرد يوگاي جامع، براي ورزشهاي قهرماني

16

بزرگترين مانع زندگي ما

18

صلح جهاني

20

قدرت آرزو

22

سفرنامة هند (2)

24

سعادت ابدي (خواب و رؤيا)

28

يوگا همراه با ابزار

30

کريا يوگا در آب

34

يوگا؛ يار شما در خانه: وضعيت مثلث

37

برهماچاريا

38

آسيبشناسي در يوگا

41

کلمات الهامبخش

42

تمرينهاي ضروري هنگام  مسافرت هوايي

45

جوانان توانمند

46

اينستاگرام يوگا (پيرامون آسيبشناسي يوگا )

47

اخبار

48

از پاشوپاتينات تا گنگ

52

کريايوگا

54

خلاقيت در همدلی

56

يک وعده غذاي گياهي

58

پيامهايي براي روز جهاني يوگا

 

مقالات مرتبط

شما هم میتوانید در مورد این محصول نظر دهید.
نام :
ایمیل :
امتیاز شما :
متن :

محصولات مشابه

دوماهنامه شماره 10-مرداد و شهریور
مقالات انتخاب شده شماره ده دانش یوگا: 1- تشکیلات ورزش همگانی و تفریحی استان ها به منظور نظارت و تعیین سیاست های کلی ورزش همگانی استان و با عنایت به سند راهبردی
دوماهنامه شماره 9-خرداد و تیر 1383
مقالات انتخاب شده شماره نه دانش یوگا: 1- گفتگو با ب.ک. اس. اینگار
دوماهنامه شماره 8-بهمن و اسفند
مقالات انتخاب شده شماره هشت دانش یوگا: 1- يومی‌هوتراپی چیست؟
دوماهنامه شماره 7-آبان آذر 1382
مقالات انتخاب شده شماره هفت دانش یوگا: 1-یوگا درمانی 2- سفر به سرزمین شگفتی ها
دوماهنامه شماره 6-مرداد و شهریور
مقالات انتخاب شده شماره شش دانش یوگا: 1-سفر به شگفتی ها 2-خاطراتی از هیمالیا
دوماهنامه شماره 5-خرداد وتیر 1382
مقالات انتخاب شده شماره پنج دانش یوگا:مراتب اگاهی در اندیشه ی گرجیف
دوماهنامه شماره 4-اسفند 81 فروردین
مقالات انتخاب شده شماره چهار دانش یوگا:1-کمال یوگا 2-ویدهی (بیماری جسمی)
دوماهنامه شماره 3-دی و بهمن
مقالات انتخاب شده شماره سه دانش یوگا: 1-کارما یوگا
دوماهنامه شماره 2-آبان و تیر 1381
مقالات انتخاب شده شماره دو دانش یوگا: 1-سير ادواري يوگا 2-تنفس چیست؟ 3-ویپاسانا
شماره 1-شهریور و مهر1381
مقالات انتخاب شده شماره یک دانش یوگا :1- سیری در آراء و زندگی بزرگان یوگا 2- تنفس چیست؟ 3- تمرینات یوگا به روش شیواناندا