درباره مجله

مجله دانش یوگا تنها نشریه مرتبط با ذهن و بدن در ایران در سال 1381 بصورت دوماه نامه چاپ و انتشار پیدا کرده و پس از 11 سال و از ابتدای فروردین ماه سال 1393 بصورت ماهنامه منتشر میگردد.

طی این سالها "دانش یوگا" هزاران نفر را با آموزه‌های یوگا از جمله تمرینات مرتبط با سلامت جسم ، تکنیک‌های کنترل ذهن، تنفس صحیح، نحوه‌ی آرام سازی جسم و ذهن، آشنایی با علم آیورودا (طب قدیمی هند)، تغذیه مناسب با طبع هر فرد، آشنایی با زندگانی بزرگان یوگای جهان و ایران ، شرح سفرگروه‌های یوگا به کشورهایی همچون هند، تبت، نپال، چین، نیز اخبار یوگای ایران و جهان آشنا نموده و نقش بزرگی در گسترش فرهنگ سالم سازی تن و روان در ایران ایفا نموده است.

مجله دانش‌یوگا ابتدای هر ماه چاپ و منتشر گشته و در باشگاه‌های منتخب یوگا در سراسر ایران توزیع می گردد.