کلاسهای یوگا

عنوان دوره روز تعداد جلسات  ساعت کلاس هزینه ثبت نام
برنامه آموزش یوگای شیواناندا (بانوان)
مبتدی شنبه و چهارشنبه 8 جلسه در ماه 15:15 الی 16:45 200.000 تومان
مبتدی شنبه و چهارشنبه 8 جلسه در ماه 16:30 الی 18 200.000 تومان
مبتدی شنبه و چهارشنبه 8 جلسه در ماه 18:30 الی 20 200.000 تومان
مبتدی شنبه و چهارشنبه 8 جلسه در ماه 10 الی ۱۱:۳۰ 150.000 تومان
متوسطه شنبه و چهارشنبه 8 جلسه در ماه 20 الی ۲۱:۳۰ 200.000 تومان
مبتدی یکشنبه و سه شنبه 8 جلسه در ماه 10 الی 11:30 150.000 تومان
مبتدی یکشنبه و سه شنبه 8 جلسه در ماه 4:45 الی 18:15 200.000 تومان
مبتدی یکشنبه و سه شنبه 8 جلسه در ماه 18:30 الی 20 200.000 تومان
متوسطه یکشنبه و سه شنبه 8 جلسه در ماه 18:30 الی 20 200.000 تومان
مبتدی یکشنبه 4 جلسه در ماه 14:15 الی ۱۵:۴۵ 125.000 تومان
مبتدی دوشنبه  4 جلسه در ماه 9 الی 10:30 125.000 تومان
مبتدی دوشنبه 4 جلسه در ماه 16:30 الی 18 125.000 تومان
متوسطه دوشنبه 4 جلسه در ماه 18 الی 19:30 125.000 تومان
مبتدی سه شنبه 4 جلسه در ماه 14:15 الی ۱۵:۴۵ 125.000 تومان
مبتدی/متوسطه چهارشنبه 4 جلسه در ماه 17 الی 18:30 125.000 تومان
مبتدی/متوسطه/پیشرفته پنجشنبه 4 جلسه در ماه 9 الی 10:30 125.000 تومان
مبتدی/متوسطه پنجشنبه 4 جلسه در ماه 15 الی 16:30 125.000 تومان
مبتدی/متوسطه/پیشرفته جمعه 4 جلسه در ماه 11 الی 12:30 125.000 تومان
برنامه آموزش یوگای آشتانگایوگا (بانوان)
مبتدی/ متوسطه/پیشرفته شنبه، دوشنبه و چهارشنبه دلخواه 6 الی 7:30 بسته به تعداد جلسات انتخابی
مبتدی یکشنبه ۴ جلسه در ماه 14:15 الی 15:۴۵ 125000 تومان
مبتدی سه شنبه ۴ جلسه در ماه 14:15 الی 15:۴۵ 125000 تومان
مبتدی پنجشنبه ۴ جلسه در ماه 16:30 الی 18 125000 تومان
متوسطه دوشنبه ۴ جلسه در ماه 14:15 الی 15:۴۵ 125000 تومان
متوسطه پنجشنبه ۴ جلسه در ماه 13:30 الی 15 125000 تومان
برنامه کلاس یوگای آقایان شیواناندا
مبتدی یکشنبه و سه شنبه 8 جلسه در ماه 6 الی 7:30 150000 تومان
مبتدی دوشنبه 4 جلسه در ماه 19:30 الی ۲۱ 125.000 تومان
مبتدی پنجشنبه 4 جلسه در ماه 18:15 الی 19:45 125.000 تومان
مبتدی یکشنبه و سه شنبه 8 جلسه در ماه 20 الی 21:30 200.000 تومان

كلاس‌هاي آموزشی موسسه دانش یوگا به صورت ترميك در سه سطح مبتدی، متوسطه و پیشرفته در 6 ترم متوالی برگزار میگردد. هر ترم شامل 8 جلسه یک ساعت و نیمه است که طی دو روز در هفته برگزار مي شود.

روزهای آموزش با توجه به فرصت پرتوجویان، روزهای زوج (شنبه و چهارشنبه) و روزهای فرد (یکشنبه و سه‌شنبه) تعیین میگردد.

براي اطلاع از برنامه دقيق كلاس ها جدول زیر را مطالعه نمایید.