اعضاء دانش یوگا

اعضاء دانش یوگا
 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : سید عبدالحمید موحدی نائینی

دبیر شورای سیاست گذاری و سرپرست مترجمین : عاطفه شریفان

همکاران شماره 130 و 131 مرداد و شهریور 1398:

سید محمد آزاد، مهتاب کلانتری، سینا صمیمی، مرضیه شریفان، شهلا قاسمیان دستجردی، مستانه پرسش، راضیه افخمی، آریا اصغری، مونا افتخار افضلی، حامد رنگین‌کمان، پدرام نظری، امین مطیعی، لعیا نبی‌فر، پیام صمدی خادم، شیملا خان

امور مالی : سید عبدالمجید موحدی نائینی
صفحه آرا و امور گرافیکی : محمد رضا موحدی نائینی
سازمان آگهی ها: رابعه ربیعی
ویراستار: مریم محمدی
امور رسانه های اجتماعی: رویا دادجو
روابط عمومی : سهیلا موحدی