مجله دانش یوگا تنها نشریه مرتبط با ذهن و بدن در ایران در سال 1381 بصورت دوماه نامه چاپ و انتشار پیدا کرد. و پس از 11 سال و از ابتدای فروردین ماه سال 1393 بصورت ماهنامه چاپ و منتشر گشته است.طی این سالها "دانش یوگا" به انعکاس موضوعات مرتبط با یوگا و سلامت جسم و ذهن و روان پرداخته و هزاران علاقه مند را با روشهای خوب زیستن آشنا نموده است . آشنایی با تمرینات بدنی ،ذهنی،تنفسی و رها سازی(جسم و ذهن) آشنایی با علم آیورودا (طب قدیمی هند)، شرح سفرهای گروه یوگا به کشورهایی همچون هند، تبت، نپال، چین و نیز آشنایی با بزرگان یوگای جهان و ایران و همچنین دهها مطلب مرتبط با سالم سازی تن و روان از دیگر موضوعاتی است که همه ماهه در هر شماره از مجله دانش یوگا چاپ و منتشر می‌شود.