کتاب یوگای ذهن و بدن

کتاب یوگای ذهن و بدن

250,000تومان

کتاب "یوگای ذهن و بدن"
نسخه جدید این راهنمای جامع یوگا، مبتنی بر پنج اصل یوگای سوامی ویشنو دواناندا است. پتانسیل ذهنی و جسمی خود را افزایش دهید، از غذاهای ساده و سالم تغذیه کنید و با پیروی از پنج اصل یوگای سوامی ویشنودواندا کنترل استرس و تنش های روزمره را در دست بگیرید: تمرین بدنی، تنفس، ریلکسیشن، رژیم غذایی و مراقبه. 
تمام ملزومات یوگا در مراحل گام به گام ساده که پیروی از آنها نیز به آسانی ممکن است، از سلام بر خورشید و 12 آسانای پایه تا رژیم غذایی و تکنیک های مراقبه پوشش داده شده اند. این تمرینات برای علاقه مندان یوگا در هر سن و با هر میزان تناسب اندام مناسب است.