کتاب یوگا، الماسی برای زنان

کتاب یوگا، الماسی برای زنان

120,000تومان

در این کتاب به خوبی اهمیت یوگا در زندگی یک زن نشان داده شده وانواع مختلفی از آساناها را با ارزش های جسمی و درمانی آنها ارائه می دهد.

آسانان های موجود در این کتاب به بخش های مختلفی تقسیم می شوند که با حالت ایستاده ساده ، خم های رو به جلو ، حرکات جانبی ، کشش عقب ستون فقرات ، تکنیک های صحیح تنفس در حین عملکرد آساناها و همچنین تأثیرات آنها بر روی بدن ، اعصاب و ذهن تقسیم می شوند. 

برای درک آسان و عملکرد ، متن به همراه 215 تصویر آمده است.

نویسنده: گیتا آیینگر
زبان کتاب: انگلیسی
تعداد صفحات: 341

  سفارش دهید