کتاب آیورودا و ذهن

کتاب آیورودا و ذهن

200,000تومان

بهبودی برای آگاهی
آیورودا و ذهن شاید نخستین کتاب منتشر شده در غرب است که به طور مشخص جنبه روانشناختی این علم را مورد بررسی قرار داده است. این کتاب به بررسی چگونگی بهبود ذهن ما در همه سطوح از خودآگاه تا ناخودآگاه ، همراه با نقش رژیم غذایی ، می‌پردازد. 

نویسنده: دیوید فراولی
زبان کتاب: انگلیسی
تعداد صفحات: 358

  سفارش دهید