پرانایاما

پرانایاما

65,000تومان

در این کتاب تکنیک‌های عملی پرانایاما براساس تحقیقات علمی در سبک‌های مختلف یوگا ارائه و شرح داده شده است.
نویسنده: سوامی کوالایاناندا
زبان کتاب: انگلیسی
تعداد صفحات: 140

  سفارش دهید