کتاب پرتویی بر پرانایاما

کتاب پرتویی بر پرانایاما

54,000تومان

كتابی ارزشمند و كاربردی در دانش یوگا كه علاوه بر معرفی جامع هنر وسیع، پیچیده و كاربردی پرانایاما (علم كنترل تنفس)، به آموزش گام به گام و تصویری مراحل مختلف و تكنیك های گوناگون آن، مراقبه (دیانا) و هنر وانهادگی (شاواسانا) می پردازد و برنامه تمرینی دویست هفته ای از پرانایاما در پنج سطح آماده سازی، مقدماتی، متوسطه، پیشرفته و فوق پیشرفته ارائه می دهد.
 

گزیده ای از کتاب:

تاحیه تنه مهم ترین بخش در انجام تمرینات پرانایاماست. تنه را پویا و محكم و دست ها و پاها را مانند زمانی كه خواب هستید، بی حركت نگاه دارید. ناحیه ای كه از گردن به تاج سر می رسد نیز باید در آگاهی و آرامش خالص باشد. تنه مانند پلی عمل می كند كه دست ها و پاهای بی حركت و ذهن آرام و آگاه را به یكدیگر متصل می كند.
در صورت رها شدن ماهیچه های ستون مهره ها و میان دنده ای و عدم كشش كامل مهره ها، تنه رو به پایین ریزش می كند. در اینجا ماهیچه هایی كه در جلو، پشت و دو طرف بدن از زیربغل ها به مفاصل هیپ كشیده شده اند نقشی كلیدی ایفا می كنند. این ماهیچه ها از بالا به استخوان های ترقوه و شانه ها و از پایین به استخوان های لگن و هیپ متصل هستند.

  سفارش دهید