0
امتیاز کاربران 0 از 5
دوماهنامه شماره 6-مرداد و شهریور

دوماهنامه شماره 6-مرداد و شهریور

 قیمت

فهرست مقالات

صفحه

عنوان

2

ثمره جنانا یوگا

6

چاکراها

12

یوگا در عرفان مسیحی

15

توجیه علمی انرژی درمانی

18

مبانی نظری و فلسفی طب سوزنی

24

حضور ذهن

26

خاطراتی از هیمالیا

28

داستان های ذن

30

یوگا و موازنه انرژی در انسان ها

32

شعر

34

آشنایی با سبک های یوگا: سبک آین گار

37

ریکی کائنات

38

کارما یوگا بنیان سادانا

43

سمبل های ریکی

44

آشنایی با بزرگان: شری اروبیندو ومادر

46

تمثیل های عرفانی اوشو

48

سفر به سرزمین شگفتی ها

50

مثبت اندیشی و آگاهی جمعی

52

گزارش

54

معرفی سایت: شری اروبیندو

55

آشپزی گیاهی

56

معرفی کتاب

خاطراتی از هیمالیا

سوامی راما

برگردان: حمید رضا بیانی


چیتراکت مکانی مقدسی است که بر اساس شاهکار حماسی هند رامایانا لرد را مادوران تبعید خود را در این مکان گذراند. چیتراکت در دامنه ویندهیا یکی از کوه های هندوستان واقع شده است. طبق سنن باستانی سادوهای وایراگی ویرین داوان و چیتراکت را بازدید می کنند. ویرین داوان مکان مقدس برای کسانی که به کریشنا عشق می تورزند و چیتراکت نیز برای کسانی که به راما عشق می ورزند اهمیت دارد. در قسمت دیگری از دامنه ویندهایا مکانی به نام ویندها یا چال وجود دارد که دراین منطقه عابدان شکتی زندگی میکنند من سفر خود را به هدف یافتن یک سوامی بسیار فرهیخته در دانش وادانتا و یوگا به سوی جنگل های ایالت روا و جنگل های ساتانا ادامه دادم.
این سوامی کتب مقدس را خوب می فهمید و ساداکای کسی که به ممارست روحی می پردازد برجسته یی بود. او بعدها لقب شانکار آچاریای جیوتیرمایاپیتام که در بدری نات هیمالیا قرار دارد را به خود اختصاص داد. اسم او سوامی برهماناندا ساراسواتی بود.
او بر روی یک تپه کوچک در غاری طبیعی کنار آبگیر کوهی زندگی می کرد و تنها با خوردن جوانه ی نخود و کمی نمک روزها را پشت سر می گذاشت. من به وسیله ی افراد بو می ان منطقه به محل او رفتم و از انجاییکه روز اول کسی را نیافتم مایوس شدم روز بعد مجددا به آن مکان رفتم و تعدادی ردپا که مشخص بود کفش های چوبی صندل می باشد درکنار آبگیر یافتم اول سعی کردم تا آن ها را دنبال کنم اما موفق نشدم و سرانجام در روز پنجم جستجوی خود صبح زود قبل از طلوع آفتاب به طرف ابگیر رفتم واو را در حال استحمام یافتم بر اساس رسوم سنتی که در میان سوامی ها رایج می باشد گفتم نامو نارایان یعنی من به انسانیت تو احترام می گذارم. مشخص بودکه در روزهای سکوت به سر می برد بنابراین به من اشاره کرد تا او را تا غار کوچکش دنبال کنم و من هم با خوشحالی پذیرفتم
این روز هشتم روزه سکوت او بود و بعد از گذراندن یک شب در آن غار سرانجام او روزه خود را شکست و من با ارامی درمورد قصد ملاقات خود با وی گفتگو کردم و بیش از همه چیز چگونگی زندگی او در ان مکان و راه ها و روش های تمرینات معنوی او مورد توجه من قرار گرفته بود. طی گفتگویی که با یکدیگر داشتیم او درباره شری ویدیا متعالی ترین راه ها بامن صحبت کرد این را ه تنها توسط ا=عالمان کامل سنسکریت در هندوستان دونبال می شود. در این راه راجا یوگا کندالینی یوگا باکتی یوگا و آدوایتا ودانتا با هم پیوند خورده اند. ارزشمندترین کتبی که توسط استادان این راه توصیه می شوند موج سعادت وموج زیبایی می باشد که تلفیق این دو کتابی به نام ساندرایا لاهاری است که البته به زبان سنسکریت می باشد. قسمتی دیگر از این شاهکارادبی به نام پرایوگا شاسترا معروف است و نسخه خطی این کتاب در کتابخانه میسور و بارودا یافت می شود. هیچ کس بدون کمک استادصباحیت دار که خود به ممارست این تعالیم پرداخته باشد قادر به درک این اشعار یوگا نخواهد شد. بعدها اگاه شدم که شری ویدیا و مادو ویدیا تمرینات معنوی هستندکه افراد نادری در کل هندوستان از آن ها آگاهی دارند. تنها ده یا دوازده نفر در کل هندوستان سپس علقمند شدم تا چیزی از این دانش کسب کنم و مطمئن و هستم اندک دانش و بینشی هم که امروز در خود سراغ دارم به علت تمرین فنون موجود در این دو کتاب است.
بدن انسان در این علم به عنوان معبد و مسکن باطنی آتمن یا روح هستی است انسان مینیاتوری از هستی است و بادرک این موضوع فرد تمامی عالم و دنیا را و در نهایت آن مطلق را خواهد فهمید. سرانجام بعد از مطالعات کتب مقدس و راه های گوناگون استادم مرادر برگزیدن تمرینات شری ویدیا یاری نمود.
در این راه آتش کندالینی به شکل مادر هستی شناخته تمرینات یوگا از جایگاه اولیه خود بیدار شده در نتیجه به طرف چاکراهای بالاتر حرکت میکند. چاکراها چرخه های زندگی می باشند چرخه هایی که بدن معنوی ما را شکل می دهند و کل حرکت آگاهی زا به هم مرتبط می سازند.
علم چاکرا بسیار مختصر است اما اگر کسی این علم را خوب بداند در تمامی سطوح برای او مفید واقع می شود. فعالیت چاکراها در سطوح برای او مفید واقع می شود. فعالیت چاکراها در سطوح جسمی انرژیک ذهنی و روانی می باشد. این مراکز انرژی با ستون فقرات در بدن ارتباط دارند. پایین ترین ان ها در دنبالچه و دوم در قسمت خاجی سومین روبروی ناف چهارمین قلب پنجمین در بستر گلو ششمین نقطه بین دوابرو و هفتمین در تاج سر می باشند.
چاکراهای پایین کانال هایی به طرف ذهن پایین کانال هایی به طرف ذهن پایین هستند. چاکرای قلب آناهات جدا کننده نیمکره بالایی و نیمکره پایینی که به عنوان مرکز آرامش الهی پذیرفته شده است از طرفی بودیسم هندوئیسم مسیحیت اسلام و یهود نیز این مراکز را تشخیص داده و پذیرفته اند آن چیزی که در هندوئیسم به آن آناهات چاکرا می گویند یهودی ها ستاره داود ومسیحیت آن را قلب مقدس می شناسند.
چاکراهای بالاتر مراکز حرکت انرژی به سوی بالا می باشد. سطوح فراوانی از آگاهی انسان از قلب بالا می باشد سطوح فراوانی از آگاهی انسان از قلب به سوی چاکرای ساهاسرارا وجود دارد. هنگامی که فرد صاف و مستقیم برای مراقبه می نشیند این مرکز تنظیم می شوند. انرژی متمرکز شده در یک چاکرا را می توان به سوی چاکراهای بالاتر هدایت کرد و این یکی ازجنبه های بالاتر هدایت کرد و این یکی از جنبه های رشد معنوی می باشد. دانش پرانا برای کسی مهم می باشد که قصدتجربه تمامی چاکراها را به طور منظم داشته باشد. کتابهای بسیار زیادی درمورد چاکراها در هندوئیسم و بودیسم نوشته شده است که برای دنیای غرب معرفی و تشریح شده اند و نویسندگان غربی زیادی به نوشتن و تحقیق پرداخته اند هر چند که اغلب آن ها به استثنای کتاب های با ارزش جان وودرف گمراه کننده می باشند زیرا شامل یکسری اطلاعات دست دوم و بدون راهنمایی در تمرینی خاص می باشند. چنین کتاب های گمراه کننده یی که به موضوع با ارزش چاکراها می پردازند این روزها حتی در سوپر مارکت ها هم یافت می شوند! چه مضحک.
سوامی براهماناندا از انسان های کامل و آگاه در دانش شری ویدیا بودند دانش معتبر و موثق او از او پانیشادها و به خصوص از تفسیرهای شانکارا بسیار با ارزش بود. همچنین او سخنران خوبی هم بود سوامی کارپاتری یک عالم نامدار که از شاگردان او نیز بود از برهماناندا در خواست نمود تا بعد از سیصد سال برمسند خالی شانکارا چاریای شمال هند بنشیند. هر گاه او از شهری به شهر دیگر سفر می کرد هزاران نفر از گوشه و کنار جهت شنیدن سخنان او تهجوم می آورند و بعد از نامگذاری او به عنوان شانکارا چایا طرفدارانش بیشتر شدند.
نکته جذاب در مورد آموزش های او ترکیب باکتی و آدوایتای یک حقیقتی او بود در طی اقامت کوتاه من با او در باب باگوادگیتا صحبت کرد.
سوامی براهماناندا یک شری یانتری ساخته شده از یاقوت داشت جالب است که چطور انسان های متعالی تمامی توجه روحی ذهنی و بدنی خود را به طرف هدف نهایی خود معطوف می دارند.
در بین تمام سوامی های هندوستان تعداد اندکی را ملاقات کردم که یک چنین پرتوافکنی درخشان داشته و در بین مردم زندگی کنند و چنین خود را از توهمات و وسوسه های محیط دور نگه دارند. تنها یک هفته با او ماندم و سپس به سوی او تارکاشی رهسپار شدم.

سفر به شگفتی ها

سید عبدالحمید موحدی نائینی

این مرتاض که در بالای کوه چمباتمه زده است و سرش پائین است سالها است که از جایش حرکت نکرده و شگفتی کسانی که دسته به دسته به دیدارش می روند را برانگیخته است چرا که به شهادت افراد محلی که در آن منطقه زندگی می کنند درست 30 سال است که این مرتاض با پوشش مختصری که بر تن دارد در سرما و گرما و در زیر باران و نور شدید خورشید جنوب هند دراین مکان صعب العبور چمباتمه زده است. او نه غذایی می خورد و نه تحرکی دارد گویی سال هاست در حال تعمق و در خود فرو رفتن است. مردم بومی نزدیک شهر مادورای در ایالت تامیل نادو از نزدیک شدن به وی وحشت دارند آنان می ترسند هر آن او از حالت چمباتمه زدن خارج شده و سرش را به سمت فردی که از کوه صعب العبور بالا آمده تا او را از نزدیک ببیند انداخته و فرد رادر جا خشک کند افراد محلی و کسانی که از نقاط دورد و نزدیک به این مکان آمده تااور ا ببینند براین باورند که چنین کسی که سال ها در حالتی خاص قرار گرفته است مسلما درای نیروهایی است که می تواند کارهای محیر العقوبی را انجام دهد نیروهایی که به طور قطع و یقین افراد معمولی از داشتن آن بی نصیبند.
ران جیت این مرتاض را که سال هاست برقله کوه صعب العبورنزدیک شهر مادرای هندوستان به حالتچمباتمه زدن قرار دارد دیده و از او عکس و فیلم تهیه کرده و در آرشیو کارهای تحقیقی اش قرارداده است همچنان که شگفت زده به صحبت های ران جیت این عارف و محقق که سال ها از عمر خود را صرف مطالعه و تحقیق برای دستیابی به چنین شگفتی هایی کرده است گوش می کنم فکرم به 22 سال پیش بر می گردد زمانی که در طول اقامت 4 ساله ام در هندوستان عجایب زیادی را به چشم خود دیدم از جمله آنها دیدن مرتاضی بود که گوشه یکی از جنگل های مرکزی هند زندگی میکرد شاید شرح ملاقاتم با او به عنوان یکی از شگفتی های هند می تواندبرای خوانندگان محترم مجله دانش یوگا جالب باشد.
در یکی از روزهای تابستان سال 62 به هنگامی که از فرصت ها استفاده کرده تا به مناطق مختلف هندوستان عزیمت و شگفتی های این سرزمین افسانه ای را ببینیم از یکی از دوستان که خود معلم یوگا بود شنیدم که در ایالات ماها راشترا واقع در غرب هندوستان در منطقه ای نزدیک شهر کلاپور مرتاضی زندگی می کند که دارای کراماتی است پس از جستجو و پرس و جوی فراوان وارتباط با افراد بومی آن منطقه دریافتم که این مرتاض بیشتر از 50 سال است که به صورت طبیعی در جنگل زندگی می کند او از میوه جات جنگلی و سبزیجات ارتزاق مراقبه را انجام می دهد در همان زمان همچنین شنیدم که افراد زیادی از نقاط دور و نزدیک برای دیدار او به یا عبارت دیگر برای زیارت نزد او رفته و با او دیدار می کنند. بدون فوت وقت و در اولین فرصت ادرس جنگل های انبوه آن منطقه را گرفتم و چون مسیر اتومبیل رو نبود موتور سیکلتی کرایه کرده و به اتفاق یک راهنما به سمت جنگل های قلب ایالت ماها راشتر حرکت کردم از شهر کلاپور تا جنگل های فوق حدودا دو ساعت فاصله بود. منطقه صعب العبور و دارای جاده باریکی بود که تنها موتور و حیواناتی همانند اسب قادر به حرکت در آن بودند به هر حال در حالی که زیر نور شدید آفتاب عرق ریزان و نفس زنان به جنگل مورد نظر رسیدیم موتور سیکلت رادر گوشه ای پارک کردیم و مسافت زیادی رادر داخل جنگل به صورت پیاده پیمودیم. راهنمایم که بارها این مسیر را آماده بود پیشاپیش و در جلو از لابلای علف ها حرکت می کرد و من هم به دنبالش این جنگل وحش که در بعضی از قسمت هایش به واسطه درختان انبوه نور خورشید به زمین نمی رسید گاهگاهی فقط صدای پرندگان و در بعضی اوقات غرش حیوانات وحشی ازدور دست به گوش می رسید در جاده باریک مال رو که در امتداد جنگل کشیه شده و پستی و بلندی های زیادی داشت علائمی وجود داشت حاکی از آنکه در بعضی اوقات افرادی برای دیدن مرتاض جنگل نشین دراین مسیر رفت و آمد کرده و می کنند. به هر حال پس از دو ساعت پیاده روی به منطقه کوهستانی داخل جنگل رسیدیم که در ان تپه ها و تخت سنگ ها عظیمی وجود داشت پوشیده از گیاهان این قسمت کوهستانی جنگل وحش به وجود داشت که آب خنکی از لابلای تخته سنگ ها در حال جریان بود چشم انداز جنگل پوشیده از درخت و رودخانه ای که در حال جریان بود آنقدر زیبا و تماشایی بودگویی آن یوگی که این مکان را برای عزلت وانجام تمرینات معنوی برگزیده است بهشتی را انتخاب کرده تا در آن عبادات معنوی خود را به نحو احسن انجام دهد. بهر حال زمان موعود فرا رسید و در زیبا ترین منطقه این جنگلی مشرف به رودخانه سوراخ یابه عبارت دیگر دخمه بزرگی حک شده بود هویدا گردید. حوالی ظهر بودکه به این مکان رسیدیم در حالی که عرق از سروریمان می ریخت و به واسطه خستگی راه و گذر از کوره راه های جنگلی نیز ترس از حیوانات وحشی دچار خستگی مفرطی شده بودیم با رسیدن به این مکان بی مقدمه به کنار رودخانه رفتیم و آب خنکی که از ارتفاعات دوردست جرین پیدان کرده و از میان جنگل و از جلوی صخره ایی که محل اقامت مرتاض بود عبور می کرد به دست و صورتمان زدیم پس از لحظاتی استراحت با بلند کردن سر مرد حدودا 60 ساله ای باریش بسیار بلند و موهایی انبوه به طول حدودا 4 متر که از پشت سرش تاروی کمر و پشت پاها و نهایتا روی تزمین کشیده شده بود ظاهر گشت او با آرامی با چشمان بسته بر روی صخره ای ایستاد در حال یکه پارچه ای اندام های میانی بدنش را پوشاندهبود دو دستش را کاملا باز کرده گویی به دنیای دیگری سفر کرده است دقایقی ایستادم و بهاین صحنه هانگاه کردم صحنه کاملا روحانی و نشاط انگیز بود مرتاضی که به دور از هیاهوی شهر دریک مکان دنج و در جنگبی زیبا مدت بیشتر از 50 سال مشغول تمرینات معنوی بوده است واقعا تماشایی و دیدنی بود بهر حال دقایقی پس از تماشای او به هنگامی که وی از آن حالت خاص خارج شد به اتفاق راهنما قدم زنان از لابلای صخره ها و تخته سنگ ها به سوی مکان پر انرژی او حرکت کردیم او با دیدن ما به آهستگی به جلو غار خود حرکت کرد و روی زیر اندازی که از جنس پوست بود به حالت لوتوس نشست.
چهره اش بانشاط و سرزنده بود و در عمق چهره اش آرامش توام باامواج مثبت موج می زد به وضوح می توانست ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با افراد برقرار کند. نشستن درکنار او برای ساعت ها و بهره بردن از فیوضات معنویش خاطره ایی است بس فراموش نشدنی.
طی مدت زمانی که در آن طبیعت فوق العاده زیبا در کنار این مرتاض که معروف به بابا بود قرار داشتم آنچنان حالت نشاط و آرامشی وجودم را فرا گرفته بود که هیچگاه از یادم نمی رود. وقتی با بابا به گفتگو نشسم دریافتم که او از سنین کودکی عشق به خدا و عشق به عرفان داشته پس از تعلیمات اولیه زیر نظر معلم روحانیش برای یافتن طریقت و رسیدن به شناخت جاومکان خود را ترک کرده و به این مکان می آمده او در سنین نوجوانی تصمیم به خلوت نشین گرفته مدت پنجاه سال در این مکان اقامت می کند.
بابا در طول روز ساعت ها به مدیتیشن پرداخته از میوه جات و سبزی جات استفاده کرده و مریدان بسیاری را از گوشه وکنار به خود جلب کرده به نحوی که به طور مررتب علاقه مندان زیادی نزد او آمده ضمن اوردن غذا از درس های معنوی او استفاده میکردند در طول شبانه روز او بیشتر در غار به سر می رد وگاهگاهی برای انجام تمرینات مراقبه واستفاده از پرانای حیات بخش طبیعت وحش از غار خارج می شد بابا در طول پنجاه سال موهای سرش را کوتاه نکرده بود موهایش به طور طبیعی رشد کرده بود و حدودا 70/2 متر طول موهای بر پشت و سفیدش بود که غالبا در بالای سرش به صورت کلاه بزرگی جمع کرده بود به هنگام آشنا شدن با او و برای اینکه بعد زمان را نشان دهد که چه سالهایی در حال ریاضت و خلوت نشینی است موهای سرش را باز کرد. آنجا بود که دقیقا بلندی موی سرش که طول خیلی بلندی داشت نمایان گردید او دائما از غذاهای ساده طبیعی میوه جات سبزی جات استفاده کرده و تمرینات معنویش هیچگاه ترک نشده بود.
در طول چندین ساعت بودن درکنار بابا و بهره گیری از راهنما که سمت مترجم رانیز به عهده داشت با افکار واندیشه های این مرشد آشنا شدم او انگلیسی نمی دانست ولی می توانست منظورش را بفهماند بابا باه معرفت و راه نیک بختی را بادل سپردن به خداوند غرق شدن در او می دانست او با وسایل خیلی ابتدای و حداقل مایحتاجی که یک انسان نیاز داشت برای50 سال داخل یک غاری در حال زندگی کردن بود او خود واقعا در حال رسیدن به معشوق غرق شده بود.

  سفارش دهید

امتیاز شما به این محصول :