کتاب روان شناسی کاربردی یوگا

کتاب روان شناسی کاربردی یوگا

50,000تومان

یکی از بزرگترین اسرار زندگی آدمی،درک شخصیت خود و چگونگی ارتباط با دیگران و جهان پیرامونش است. دغدغه بشر امروز شناخت توانایی بالقوه و رشد توانمندی هایش می باشد.
سوال مهم دیگری که نل با آن مواجه می شویم اینست که چگونه تجربه شخصی و تعامل با افراد دیگر جامعه مان را ارتقا بخشیم ،تا بتوانیم زندگی شادو سرشار از توازن،هماهنگی مفیدی را سپری کنیم.از هزاران سال پیش،یوگا پاسخ این سوالها را بیان داشته است.
در روانشناسی کاربردی یوگا سعی شده تا تکنیک ها ی روان شناسی یوگا با روان شناسی،روان پزشکی و دیگر شاخه های دانش مدرن هماهنگ شود تا شخصیت واقعی،رشد یافته و انسانی مان نمایان شود.
در این کتاب با ابعاد مختلف وجودمان آشنا شده و با نقشه راهی که در اختیارمان قرار می گیرد،کمک می کند تا در مسیر زندگی،با رشد شخصیت و توسعه ی توان های فردی،سبکبال و آرام،سفرمان را به درستی پیش ببریم.

  سفارش دهید