باشگاه دانش یوگا

سلامت جسم و ذهن با دانش یوگا

باشگاه دانش‌یوگا در سالهای آخر دهه 90 با تجربه چندین دهه آموزش به هزاران نفر و تربیت صدها مربی ، با تجربه‌ترین ، کارآمدترین و با سابقه‌ترین آنها را به کار گرفته تا با آموزش سبکهای شیواناندا، آشتانگایوگا، هاتایوگا،فلویینگ یوگا، وینیاسا‌فلو و ..... ارائه بهترین خدمات آموزشی در زمینه آسانا(تمرینات بدنی)، مدیتیشن (تمرینات تمرکزی)، پرانایاما (تمرینات تنفسی) ، آیورودا (طب سنتی هند) ، برگزاری سفرهای مرتبط با یوگا و طبیعت‌گردی و بالاخره ارائه کلیه وسایل کمک آموزشی و وسایل مرتبط با یوگا به مراکز و باشگاههای یوگا با شرایط سهل و آسان نقش عظیمی در گسترش فرهنگ سلامتی ارائه می‌نماید