کتاب آموزش گام به گام يوگا

کتاب آموزش گام به گام يوگا

50,000تومان

نویسنده در كتاب پیش رو روش تركیبی چهارشاخه را كه توسط خودش ابداع شده و مبتنی بر پنج اصل اساسی دانش یوگا است، به صورت تصویری و گام به گام در سه فصل آموزش می دهد. او ابتدا در هشت جلسه به ارائه تمرینات یوگا و آموزش تنفس مناسب و وانهادگی مناسب می پردازد، سپس چرایی و چگونگی حفظ رژیم غذایی مناسب و چیستی و مزایای مهارت مراقبه و مثبت اندیشی را شرح می دهد.

  سفارش دهید