0
امتیاز کاربران 0 از 5
دوماهنامه شماره 15-آبان و آذر 1384

دوماهنامه شماره 15-آبان و آذر 1384

 قیمت

فهرست مقالات

صفحه

عنوان

2

سرمقاله

4

گفتگو

8

ده تمرین کششی مهم

16

یوگا چیست؟

17

تصویر سازی ذهنی

18

مادر و کودک

19

پیام های فرزانگی

20

یک تیر و دو نشان

22

دینداری در غیاب متافیزیک

25

تمرینات روزانه یک شاگرد یوگا

26

تجرد

30

مراقبه چیست؟

32

طب مکمل

34

یو می هو تراپی

36

تزکیه امیال

38

راز طول عمر

39

رضایت دائمی

40

چگونه از زندگی لذت ببریم؟

42

فنگ شویی

44

سفر به سرزمین شگفتی ها

50

بودای سوخته

54

گیاهخواری

دينداری در غياب متافيزيك


در ميان بنيانگذاران اديان، بودا(اگر مجاز باشيم او را مؤسس يك دين به معناي رايج كلمه بناميم) آموزگاري است كه ادعايي جز اين نداشت كه يك انسان است و بس. آموزگاران ديگر يا خدا و يا تجسمات او در صور گوناگون بودند و يا الهام يافته از او وقوف، يافته‌ها و موفقيت‌هايش را يك سره ناشي از جهد و فراست بشري مي‌دانست. يك انسان و فقط يك انسان مي‌تواند بودا شود. هر انساني اگر چنين بخواهد ودر راه آن بكوشد در درون خود از امكان بالقوه بودا شدن برخوردار است. و ما مي‌توانيم بودا را يك انسان در حد كمال بناميم. او چنان در انسانيت خود كامل بود كه بعدها در دين عاميانه تقريباً«انسان برتر» دانسته شده است. 

برطبق آيين بودا، مقام انسان متعالي است. انسان سرور خويش است وهيچ هستي يا قدرت برتري نيست كه تقدير او را رقم زند. بودا گفت: انسان پناه خودش است. چه كس ديگري پناه او تواند بود؟ بودا شاگردانش را«از پناه بودن براي خودشان» برحذر داشت، و زنهار داد كه هرگز در كس ديگري پناه مجويند و از كس ديگري ياري طلب نكنند. او هر شخصي را تعليم مي‌داد و تشويق و ترغيب مي‌كرد كه خود را شكوفا كند و رهايي خود را محقق سازد، چرا كه انسان از طريق فراست و مجاهدت شخصي بررهايي خويش از هر انقيادي قادر است. بودا مي‌گويد:«بر شماست كه كار خود كنيد، چرا كه تتاگته‌ها(1) تنها راه را تعليم مي‌دهند.» به هر روي، اگر بودا يك منجي نام گرفته است، اين تنها به اين معناست كه او راه رهايي، نيروانه، را يافته و نشان داده است. اما ما بايد خودمان راه را در پيش گيريم.
بودا بنابر اصل مسئووليت فردي، آزادي را براي شاگردانش روا مي‌داند. بودا در مهاپرينيبانه(2) سوته بيان مي‌دارد كه نه هيچگاه در انديشه نظارت برسنگه(3)(انجمن راهبان) بوده و نه مي‌خواهد كه سنگه به او وابسته باشد. او گفته است كه در تعليمش هيچ‌آموزه‌ی رمزآمیزی وجود نداشته است،«در مشت بسته استاد»(آكريه- موتي) هيچ‌چيز پنهان نيست و هرگز چيزي«در آستين او» نبوده است. اين آزادي انديشه كه بودا بر آن صحه گذاشت، در ديگر گوشه‌هاي تاريخ اديان بي‌سابقه است. بنا به گفته بودا، اين آزادي ضروري است، زيرا وارستن انسان بسته است به شناخت خود او از حقيقت و نه به لطف نيكخواهانه خدايا هر قدرت خارجي به پاس رفتار مطيعانه و خير وي. بر طبق تعاليم بودا، شك(ويسيكيچا)(4) يكي از پنج مانع(نيوارنه)(5) فهم واضح حقيقت و پيشرفت معنوي(يا در واقع امر هرگونه رشدي) است. با وجود اين شك گناه نيست. زيرا در آيين بودا، اصول اعتقادي(6) وجود ندارد. در واقع گناه در آيين بودا آنگونه كه در برخي اديان فهميده مي‌شود وجود ندارد. ريشه همه گناهان جهل(اويجا)(7) و نظرهاي نادرست(ميچاديتي)(8) است. اين واقعيت انكار ناپذيري است كه مادامي كه شك، تحير و تزلزل وجود داشته باشد، هيچ پيشرفتي ميسور نيست. اين نيز به همان اندازه انكارناپذير است كه مادامي كه شك وجود داشته باشد، آدمي به طور واضح نمي‌فهمد يا نمي‌بيند.

معنا ندارد بگوييم كه كسي نبايد شك كند يا اينكه بايد معتقد باشد. درست همانطور كه«من اعتقاد دارم» بدين معنا نيست كه شما مي‌فهميد ومي‌بينيد. هنگامي كه يك دانش‌آموز سرگرم يك مسأله رياضي است، به مرحله‌اي مي‌رسد كه نمي‌داند چگونه ادامه دهد و در شك و تحير مي‌ماند. مادامي كه او دچار اين شك است نمي‌تواند پيش برود. اگر مي‌خواهد كه ادامه دهد، بايد كه اين شك را مرتفع كند. راههايي براي مرتفع كردن اين شك وجود دارد. درست همانطور كه من«اعتقاد دارم» يا«من شك دارم» به طور قطع اين مسأله را حل نخواهد كرد. به اجبار معتقد شدن و پذيرش چيزي بدون فهم، سياست پيشگي است و معنوي يا عقلاني نيست. بودا همواره مشتاق تا راندن شك بود، حتي درست در اندك لحظاتي پيش از مرگش به دفعاتي چند از شاگردانش خواست كه اگر هرگونه شكي درباره تعليمش دارند بپرسند و بعداً از اينكه نتوانستند اين شكوك را مرتفع كنند احساس ندامت نكنند. نه تنها آزادي انديشه، بلكه تسامحي كه بودا منظور مي‌دارد نيز براي پژوهنده تاريخ اديان شگفت‌آور است. يكبار در نالندا(9) خانه خدايي مشهور و متمكن به نام اوپالي(10) پيش‌نشين(11) معروف نيگانته ناته‌پوته(12)(جينه مهاويره)(13) عمداً توسط خود مهاويره براي ملاقات با بودا و براي شكست دادن وي در مباحثه بر سر برخي نكات نظريه كرمه(14) فرستاده شده بود، زيرا نظرات بودا درباره اين موضوع با نظرات مهاويره در اختلاف بود. اوپالي در پايان بحث كاملاً برخلاف انتظار مجاب شد كه نظرات بودا صواب و نظرات بود استادش برخطا بوده است. از اين رو او از بودا استدعا كرد كه او را به عنوان يكي از پيشينيان(اوپاسكه)(15) بپذيرد. اما بودا از وي خواست تا در مورد آن تجديد نظر كند و شتاب نكند، چرا كه«به دقت تجديد نظر كردن براي افراد معروف به مانند تو خوب است» هنگامي كه اوپالي اشتياقش را دوباره بيان كرد، بودا از او خواست كه همچون گذشته به آموزگاران ديني قديمش حرمت نهد و از آنها حمايت كند. در سومين قرن پيش از ميلاد، آشو كه امپراتور بزرگ بودايي هند، با تأسي به اين نمونه اصيل تسامح وتفاهم به همه اديان ديگر در امپراتوري وسيع خود احترام قائل شد و از آنها حمايت كرد. در يكي از فرامينش كه بر تخته‌سنگ حك شده- امروزه حتي اصل آن را مي‌توان خواند- امپراتور بيان مي‌دارد:«آدمي نبايد تنها به دين خودش ببالد و اديان ديگر را تخطئه كند، بلكه بايد به هر دليلي اديان ديگران را حرمت نهد. آدمي با چنين كرداري، مي‌تواند به رشد دين خودش ياري رساند و به دين ديگران نيز خدمت كند. با كرداري غير از اين ريشه دين خويش را مي‌زند و به اديان ديگر نيز آسيب مي‌رساند. بنابراين سازگاري مطلوب است. همگي بشنويم و بخواهيم آموزه‌هايي را كه ديگران اظهار كرده‌اند بشنويم.»(16) در اينجا بايد اين نكته را اضافه كنيم كه امروزه اين روح تفاهم همدلانه را نه تنها بايد در مورد آموزه ديني، بلكه در موارد ديگر نيز بايد به كار گرفت. اين روح تسامح و تفاهم، از آغاز يكي از آرمانهاي مألوف فرهنگ و تمدن بودايي بوده است. بدين طريق يك نمونه فريد از شكنجه يا ريختن قطره‌اي خون در تغيير كيش مردمان به آيين بودا، يا در ترويج آن در خلال تاريخ بلند دوهزارساله‌اش به چشم نمي‌خورد. آيين بودا امروزه با داشتن بيش از پانصد ميليون نفر پيرو به طور صلح‌آميزي در قاره آسيا گسترش يافته است. خشونت به هر شكل آن و به هر بهانه‌اي، يكسره برخلاف تعليم بودا است. سؤالي كه اغلب مطرح شده است اين است كه آيا آيين بودا دين است يا فلسفه؟ مهم نيست كه چه نامي بر آن مي‌نهيد. آيين بودا، بركنار از هر نامي كه به آن بدهيد، هماني است كه هست. عنوان اهميتي ندارد. حتي عنوان آيين بودا كه ما به تعاليم بودا مي‌نهيم از اهميت اندكي برخوردار است. نامي كه شخص مي‌نهد بي‌اهميت است. در نام چه هست؟ آنچه كه گل سرخش مي‌ناميم با هر نام ديگري عطرش را استشمام مي‌كنيم. به همين قياس، حقيقت نيازي به هيچ عنواني ندارد؛ حقيقت نه بودايي است، نه مسيحي، نه هندو و نه اسلامي. حقيقت ملك مطلق(17) هيچكس نيست. عنوان‌هاي فرقه‌اي(18) مانعي در سر راه فهم مستقل از حقيقت‌اند و پيش‌داوري زيان‌آوري در ذهن انسانها ايجاد مي‌كنند. براي جوينده حقيقت اينكه يك عقيده از كجا نشأت مي‌گيرد بي‌اهميت است. خاستگاه و بسط و گسترش يك عقيده موضوعي آكادميك است. در واقع براي فهم حقيقت حتي لازم نيست بدانيم كه تعليم از بودا است يا از كسي ديگر. چيزي كه ضروري است، ديدن اين امر و فهم آن است. تقريباً همه اديان بر ايمان بنا شده‌اند- البته نه بر ايمان كوركورانه- اما در آيين بودا تأكيد بر ديدن، دانستن و فهميدن است، نه برايمان يا باور. در متون بودايي، واژه سدا(19)(سن: شردا)(20) آمده كه معمولاً به«ايمان» يا«باور» ترجمه شده است. اما سدا، ايمان به معناي دقيق كلمه نيست، بكله«اطميناني» حاصل از اعتقاد است. بايد پذيرفت كه واژه سدا، در آيين بوداي عاميانه(21) و نيز در كاربرد متعارف در متون(بودايي) داراي عنصري از«ايمان» است به اين معنا كه بر دلبستگي به بودا، دمه(تعليم) و سنگه(انجمن) اشاره دارد. بنا به گفته اسنگه(22) فيلسوف بزرگ بودايي قرن چهارم پس ازميلاد، شردا داراي سه جنبه است: 

1) اعتقاد كامل و راسخ به وجود يك چيز
2) شادماني ناب از خصايص نيك
3) اشتياق يا آرزو براي نيل به يك غايت مورد نظر.

با وجود اين، آن را هر چه به شمار آوريد، ايمان يا باور آنگونه كه توسط بيشتر اديان فهميده شده ارتباط اندكي با آيين بودا دارد.(23) مسأله باور هنگامي به ميان مي‌آيد كه ديدن- ديدن به تمام معناي كلمه- در كار نباشد. لحظه‌ اي كه شما مي‌بينيد، مسأله باور از ميان مي‌رود. اگرمن به شما بگويم كه در مشت خود يك گوهر قيمتي دارم، مسأله باور به ميان مي‌آيد، چرا كه به چشم خود آن را نمي‌بينيد. اما اگر من مشت خود را باز كنم و جواهر قيمتي را به شما نشان دهم، پس شما به چشم خود آن را مي‌بينيد و مسأله باور به ميان نمي‌آيد. بدين ترتيب، اين عبارت در متون كهن بودايي قرائت مي‌شود: «دريافتن، بسان كسي كه جواهري را در كف دست مي‌بيند.»

منبع :
Rahula, Walpola Sri. The Buddhist attitude of mind in WHAT THE BUDDHA TAUGHT(first published by. One world publications 1997, Reprinted 1998,-2000,2001 15-pp.1

پنج مانع اينها هستند:
1) ميل شهواني 2) بدخواهي 3) كاهلي و رخوت 4)بي‌قراري و تشويق 5)شك 
(6)article of fait
(7) avijja
(8) Miccha ditthi
(9) Nalanda
(10) Upali
(11)Laydisciple
(12) Nigantha Nataputta
(13) jaina Mahavira
مهاويره، مؤسس آيين جينه، معاصر بودا بود و احتمالاًَ اندكي از بودا بزرگتر بوده است. ناته‌پوته ملقب به مهاويره، يعني قهرمان بزرگ، بنيانگذار آيين جينه است و به اعتقاد جينها بيست و سه پيشوا طي هزاران سال قبل از وي برخاسته‌اند و او بيست و چهارمين پيشوا است. مهاويره در قرن ششم قبل از ميلاد در يك خانواده اشرافي هندوستان متولد شد. وي در سي‌سالگي دامن از دنيا برچيد و پس از رياضات طولاني به حقيقت دست يافت. او پس ازنشر آيين خود به سال 526 قبل از ميلاد، ديده از جهان فروبست وبه نيروانه رسيد. لقب جينه«پيروز و فاتح» يا«پهلوان بزرگ» از آن جهت به مهاويره داده شده است كه او از پيروزي و فتح كامل برخوردار گرديده بود و برآمال و شهوات نفساني كه موجب دلبستگي آدمي به اين جهان ماده است، غالب آمده بود. 
(14) Karma
(15) Upasaka
اوپاسگه، يعني پيرو آيين بودا، كه به سه پناه ايمان دارد و از راههاي نادرست زيست، يعني اسلحه فروشي، فروختن موجودات زنده، گوشت فروشي، مي‌فروشي و زهر فروشي و مانند اينها پرهيز مي‌كند. 
(16) سنگ نبشته شماره دوازده.
(17) monolopy
(18) Sectarian
(19) sanddha
(20) sraddha
(21) popular Buddhism
(22) Asanga
(23) اديت لودويك در«نقش معجزه در منابع پالي اوليه به سراغ اين موضوع مي‌رود

راز طول عمر

آیا از راز طول عمر بعضی‌ها با خبريد؟
برگردان: ژيلا پرنيان پور 
ممکن است در طول روز شما با افرادی برخورد کنيد که دارای عمری بالغ بر90و100 سال باشند. شما می‌توانيد راز طول عمر آنان را جويا شويد. متوجه خواهيد شد که در کنار بسياری عاملهای مهم، رژيم غذايی نيز نقش بسيار موثری را ايفا کرده است. در اين زمينه نکات بسياری پيشنهاد شده است که می‌تواند عمر شما را طولانی کند. 
هنگام عصبانيت يا ناراحتی، هيچگاه بر سر ميز غذا ننشينيد. شما بايد از غذايتان لذت ببريد و در محيطی آرام و دلپذير آن را صرف کنيد. يک ضرب‌المثل قديمی می‌گويد:«خنده، بهترين داروست.» سعی کنيد از غذاهای خوش طعم استفاده کنيد و قبل از اينکه کاملاً سير شويد، از غذا دست بکشيد. به خود عادت دهيد تا حداقل روزی بيست دقيقه ورزش کنيد اگر ميان سال هستيد بهتر است روزی چند دقيقه قبل از صبحانه يوگا انجام داده و يا پياده‌روی کنيد، همانطور که يک اتومبيل به سوخت نياز دارد، بدن شما نيز به غذا احتياج دارد. غذا انرژی‌های لازم برای انجام تمرينات بدنی را بشما می‌رساند. اما اگر در خوردن آن زياده‌روی کنيد، هيچگاه نمی‌توانيد بدن خود را عادت دهيد که بطور مداوم تحرک داشته باشد. 
ما شما را به خوردن خوشمزه‌ترين ميوه‌جات و سبزيجات و نوشيدن آب ميوه‌های خوش طعم تشويق می‌کنيم. 
مهمترين عامل برای جوانی و جوان ماندن استفاده از غذاهای طبيعی است، طبيعت ميوه‌ها و سبزيجات رابرای ما بارمغان آورده است. شما می‌توانيد سلامتی و طول عمر خود را با انتخاب غذاهای طبيعی تضمين کنيد. از خوردن غذاهای کنسرو شده و نوشيدن آب ‌ميوه‌های غيرطبيعی و... خودداری کنيد. از خوردن غذاهای فاسد و مانده بپرهيزيد و از غذاهای تازه استفاده نمائيد. همه ما بخوبی می‌دانيم که پدر و مادربزرگ‌هايمان هرگزفريزر و اجاق‌گاز نداشتند. آنها هيچوقت از غذاهای کنسرو شده و يا غذاهای فريز شده استفاده نمی‌کردند. 
اگر شما سبزيجات را فريز کرده و سپس آنها را گرم کنيد، بخش اصلی خاصيتهای مواد درون آنها را از بين خواهيد برد. اما ويتامينها چطور؟
اخيراً دانشمندان موفق شده‌اند تا راز ميوه‌ها و سبزيجات تازه و نقش بيش از حد آنها را در سلامتی انسان کشف کنند. آنها می‌گويند وقتی شما ميوه‌ها را از درخت و سبزيجات را از بوته‌ها، چيده و ميل کنيد، جان تازه‌ای به شما بخشيده می‌شود، اين يکی ديگر از رازهای جوانی و جوان ماندن است. در فلسفه شرق مخصوصاً در فلسفه يوگا دقيقاً به خوردنيها و نوشيدنيها اشاره شده است. 

فلسفه يوگا غذاها و خوردنيها را به سه‌دسته تقسيم‌بندی کرده است:
1- غذاهای ساتويک(Satvic) يا بهشتی که همان ميوه‌ها، سبزيجات مغزها و جوانه حبوبات است و با استفاده از آنها نيروی جوانی حفظ شده باعث سلامتی پايدار در فرد می‌شود. 
2- غذاهای راجاسيک ((Rayasic يا محرک كه باعث تهيج احساسات و تمايلات خشن، استرس فيزيكي و رواني و عدم تعادل جسم و روان مي‌گردد غذاهاي تلخ، ترش، شور، خشك و سوزاننده مانند پياز، سير، ترب، چاي، چاشني‌ها، ادويه‌جات در اين مغوله جاي دارند.
3- غذاهای تاماسيک(Tamasic) که شامل غذاهای پوسيده، گنديده، سيگار، ترياك، مشروبات و ... می‌باشد. اين نوع غذاها و نوشيدنيها انواع بيماری‌ها و مرگ زودرس را بهمراه می‌آورد.

بيائيد از همين امروز روش تغذيه‌مان را عوض كنيم و در خوردن، نوشيدن و ... تجديد نظر كنيم. 

منبع: مجله TIMES 

  سفارش دهید

امتیاز شما به این محصول :