0
امتیاز کاربران 0 از 5
دوماهنامه شماره 3-دی و بهمن

دوماهنامه شماره 3-دی و بهمن

 قیمت

فهرست مقالات

صفحه

عنوان

2

باورهای مشترک میان ایران و هند

7

کاربرد یوگا در آموزش و پرورش

10

حالات متناوب آگاهی

13

آموزش توسعه خلاقیت

17

کارما در آیین بودا

20

جیوتیش، آشنایی با ستاره شناسی و دایی

22

تنفس چیست؟ ( قسمت سوم )

24

آشنایی با بزرگان: رامانا ماهاریشی

26

ملاقات با شری اروبیندو

28

تفاوت تمرینات یوگا و سایر رشته های ورزشی ( قسمت دوم )

32

شعر

34

آشنایی با سبک های یوگا: بیهار

38

آموزش ریکی

40

درس هایی از اشودرباره ی یوگا: تنفس و آگاهی

43

بر جاده سلامتی

45

نظری اجمالی بر نظام آموزش و تربیت

46

کارما یوگا

48

گزارش: سفر به مرکز یوگای لندن

50

اخبار

53

معرفی سایت: شیواناندا

54

واژه نامه یوگا

55

آشپزی گیاهی: پلوی سبزیجات

56

معرفی کتاب

58

طرح

ضمیمه

صفحه

عنوان

2-4

یوگا در مدرسه

5

هیچگاه نا امید نشو

6

راز خوشبختی

7

راز تندرستی

8-11

آموزش یوگا

12-13

آشنایی با تن

14-15

تجربه با یوگا

16

سرگرمی


کارما یوگا

سوامی شیواناندا
برگردان: علی مرادی


کارما اصطلاحی سانسکریت است که معنی آن کار یا عمل یامعنوی یک کارماست. به عنوان مثال تفکر یک کارماست. به عنوان مثال تفکر یک کارمای معنوی است. در مجموع کلیه فعالیت های انسان در زندگی کارما را تشکیل می دهند. اما کارما تنها به معنی کار یا عمل نیست بلکه نتیجه ی کار یا عمل نیز می باشد به این معنی که نیرویی نهفته در کارما وجود دارد که آدریشتا نامیده می شود و برای هر شخصی متفاوت است.
به گونه ای که نتیجه ی هر عملی را بخش جدایی ناپذیر از آن عمل می سازد.
کارما بر اساس جیمینی ریشی، آگنیهوتر و دیگر مراسم ودیک می باشد. لرد کریشنا می گوید: وظیفه ی انسان این است که در این جهان پیوسته اعمالی را انجام دهد، اما نباید انتظاری از نتیجه ی آن داشته باشد. و این محور اصلی تعالیم گیتاست که می گوید: نباید به اعمال وابستگی وجود داشته باشد. دیگر مورد کارما اعمال روز مره مانند استراحت کردن، خوردن، حمام گرفتن، خوابیدن و نظایر آن می باشد. کارهای فکری و نیز دوست داشتن ها با تنفرها نیز کارما به شمار می روند.

عملکرد کارما چگونه است؟

وجود انسان از سه لایه تشکیل یافته است که ایشا جنانا و کریا نامیده می شوند ایشا آرزو و خواهش است. جنانا معرفت است و کریا اراده ی جستجو است.
این سه لایه کارمای انسان را تشکیل می دهند. انسان چیزهایی مانند صندلی درخت و نظایر آن را می شناسد. همچنین احساساتی نظیر شادی یا غم و لذت دارد ومختار است که این کار را انجام دهد، یا آنکار را انجام ندهد اما قبل از هر کاری فکر و انگیزه ای وجود دارد و ابتدا میل به انجام آن کار در ذهن به وجود می آید. بعد انسان فکر می کند که چگونه آن را به دست آورد و بعد نهایت تلاش خود را به کار میگیرد تا آن را به دست آورد. به این ترتیب میل، تفکر و عمل مانند سه رشته با یکدیگر همکاری دارند وار این همکاری رشتهی بزرگتری به وجود می آید که کارماست. در واقع محصول میل و خواهش کارماست، زیرا هر آدمی مرتب تلاش می کند تا انگیزه ی جدیدی به دست آورده و به دنبال آن برود .
محصول کارما هم خوشی یا غم است و بسته به نوع کاری که انجام شده متفاوت عمل می کند. انسان دراین جهان همواره به دنیا می آید تا به پاکی رسیده و حاصل کارماهای خود را جمع آوری کند. این قانون کارماست.

کارمایوگا چیست؟

کارمایوگا وقف همه ی اعمال و نتیجه ی آن ها به خداست. کارمایوگا نمایی از زندگی سازگار با فرامین الهی است که با دور کردن وابستگی ها و موازنه ی میان شادی ها و غم ها به وجود می آید. کارمایوگا ایثار در راه انسانیت است. کارمایوگا اعمالی است که قلب را پاک می سازد و ما را برای دریافت انرژی الهی و پیشرفت در راه معنویت آماده می کند. نکته مهم این است که باید این ایثار در راه انسانیت بدون هیچ نوع انتظاری انجام شود و چیزی که موجب می شود تا این نوع زندگی انتخاب شود نوع اعمال نیست بلکه نیت عمل است و وقتی انجام شد گویی آدمی وسیله ای بوده است در دست خداوند که بامشارکت عالم هستی موجب سعادت انسان ها شده است . چنین کارماست که کارمایوگا نامیده می شود. چون این اعمال بدون انگیزه ی شخصی انجام شده و نتایج آن به خدا واگذار شده است. موجب رهایی انسان از قید کارمای اعمال شده و او را به آرامش مطلق می رساند. با تمرین قانون کارمایوگا سالک راه برای خود شناسی آمادگی پیدا می کند. البته این آمادگی برای خود شناسی مراحل دارد و نمی توان یک باره مشکلی وجود دارد و آن این است که ناپاکی ها ی خود خواهی و غرور و نظایر این احساسات ناپسند موج کندی سیر در این راه می شود و ممکن است انسان به جای طی طریق تنها به استفاده از مهارت های کلامی و انجام بحث های بی نتیجه و بدون عمل روی بیاورد اما هر گاه خواست و توانست تا بر این قبیل احساسات غلبه پیدا کند، که به منبع لایزال هستی نزدیک می شود. با این نزدیک تر شدن که گویی اعمالی که انجام می دهد را آن نیروی ابدی ا ز طریق او انجام داده و خودش در این جا هیچ نقشی ندارد.
آن گاه بار عظیم هستی از شانه ی او برداشته خواهد شد و به آسایش کامل خواهد رسید.

تمرین کارمایوگا

در تمرین کارمایوگا داشتن ثروت زیاد یا قدرت زیاد برای خدمت به خلق نیاز نیست. بلکه هر کسی با هر امکانی می تواند سالک این را ه باشد . به عنوان مثال اگر مریض یا درماندهای را گوشه ی خیابانی دید، به او کمک کند و در صورت تمایل او یا ممکن بودن به بیمارستانی برساندش یا دست کم با کلماتی مهر آمیز از او دلجویی کند. با این اعمال و نظایر آن قلب از بسیاری ناپاکی ها تصفیه می شود، زیرا حتی اگر پولی برای خدمت نداشته باشد، با دستان و بازوان خود این کار را انجام داده است. خداوند از چنین خدمت های پرتو قعانه ی افراد ثروتمند خشنود خواهد شد. چنانچه بیماری در بدن وجود دارد می توان آن قسمت رادر صورت که گویی با شستن ان بدن بدن آن نیروی لایزال را می شوید و در این حال اسامی مقدس خدا را تکرار کرده و آرزو کند که «خدایا! رنج و زحمت این موجود درمانده را از بین ببر و به جایش سلامتی و شادی عطا بفرما» با این شیسشو و ماساژ انرژی از منبع عظیم هستی، ازمیان دستان سرازیر می شود. البته نباید تصور شود که اگر کسی دیگر این خدمت را برای دیگری انجام دهد انرژی او را تحلیل می برد. بلکه این قانون الهی است که با این عمل انسان با انرژی عالم لابتناهی یکی خواهد بود.

شرایط و توصیف کارمایوگا

یک کارمایوگی انسانی است پاک شدهاز شهوت حرص، خشم و خود خواهی . اما اگر حتی نشانی از این حالات در او باشد باید به سختی در راه محو آن هابکوشد. در این راه نباید توقع هیچ پاداش یا عاقبتی از اعمالش داشته باشد. یا در بند نام و نان و آرزوی تحسین و تشویق و سپاسگزاری باشد. بلکه با شخصیتی بی نقص بکوشد تا این ویژگی ها را از خود دورکند. باید متواضع بوده و از هر نوع عمل ناشایستی به دورباشد. به خصوص به کاربردن کلمات نرم و دلنشین را همیشه ادامه دهد. آن که با تکبر و حسادت توقع دارد که همگان برای کوچک ترین کاری به او احترام بگذارند چگونه می تواند به دیگران خدمت کند؟ بلکه در اصل او آدمی است بی جرئت و ترسو و فقط به این درد می خورد که صبح ها ظرف های آشپز خانه اش را بشوید یا بعد از ظرف های آشپزخانه اش را بشوید یا بعد از ظهر ها لباس هایش را اتو بزند و یا به اموری سطحی و این چنین در زندگی بپردازد. در صورتی که یک کارمایوگی باید دارای قلبی بزرگ باشد به دور از کج اندیشی خست و خود پسندی حرص عصبانیت و خود خواهی . برعکس باید خلق و خوی مهربان داشته و در برابر دیگران طبیعتی دوست داشتنی و اجتماعی داشته باشد. باید بتواند با هر کس صرف نظر از ناهماهنگی ظاهری عقیده ای و نژادی نشست و برخاست و رفت و آمد کند و در واقع با نوعی سازگاری برنامه ریزی شده، و با تحمل و همدردی امور جهان شریک باشد. باید بتواند خودش را با برنامه های دیگران وفق دهد. مانند دری به روی همگان باز باشد. از خیر و رفاه دیگران خوشحال شود. نباید به آسانی تحریک شو د با دیگران را بیازاراد، بلکه باید بر تمام اعضاء و بخش های وجودش تسلط پیدا کند. زندگی ساده ای را در پیش گیرد و تحمل توهین بی احترامی و سرزنش ،رسوایی، به عقب رانده شدن تندی بی مهری و درد و رنج ناشی از بیماری ها و گرفتاری ها و نظایر آن را داشته باشد. از همه مهم تر این که به خدا، کتاب های مقدس و سخنان مرتشد و مراد خود ایمان قلبی و کاملی داشته باشد. اصولا اگر زندگی بر اساس خوشگذرانی و خود پسندی و همه چیز را برای خود انجام دادن بنا شود، چگونه می توان آن را با دیگران تقسیم نمود و به دیگران پرداخت؟
بنابراین ریشه ی هر نوع خود پسندی باید کاملا سوزانده شود. در این جا این سخن از گیتا یادآوری می شود:« مطیع نمودن نفس، رعایت حق دیگران به طور مساوی و خشنودی از رفاه همگانی چیزهایی است که انسان را متعالی کرده و اعمال او را به نزد خدا می برد. چنین انسانی به طور قطع کارمایوگی خوبی شده و به زودی به هدفش خواهد رسید.»

خاصیت کارمایوگی

به یاری خدمات بی شائبه قلب از ناپاکی تصفیه می شود. خود خواهی ، نفرت، حسادت، عقاید برتری جویانه و ریاست طلبی و همه ی وابستگی های منفی و صفات رذیلانه از بین می روند. روح انسان در فروتنی ، عشق، پاکی و همدردی تحمل پذیری و بخشش راسخ تر شده در این کار پیشرفت خواهد کرد. احساس تلخ جدایی و دوری از میان خواد رفت. خود پسندی ریشه کن می شود. آن گاه است که دید وافق نگاه آزادتر و وسیع تر شده انسان از خود گم شده و به یگانگی و وحدت خواد رسید. بعد از آن خودشناسی از راه می رسد و آن گاه و به دنبال آن به شناخت خداوند و دیدن این که یکی در کل است و کل در یکی است می رسد. بیش تر مردم در قبال کوچک ترین خدمتی منتظر پاداشی بزرگ هستند و در این کار ناشکیبا می باشند. اما کارمایوگی واقعی که با فروتنی و با این نگرش که خداوند در همه ی اشکال این عالم وجود دارد، به دیگران خدمت می کند عاقبت حکمران جهان خواهد بود، زیرا به بقام نمایندگی و خلیفه الهی می رسد و مورد تقدیر و احترام همگان خواهد بود. هر چه بیشتر قدرت و انرژی کسب خواهد کرد. باید امتحان نمود تا تاثیر آن را به طور عینی دید. به هر حال انسان اگر بخواهد که واقعا در مسیری معنوی رشد کند و به مقصود برسد، باید همه نوع خدمت را تا پایان عمر هر روز انجام دهد. تنها در آن صورت مزه ی راحتی کامل را چشید. اما باید گفت که اگر در کارمایوگی بودن پیشرفتی حاصل شد نباید خدمت را رها نمود. بلکه روحیه ی خدمت کردن باید وارد هر رگ و ریشه بافت و سلول انسان شده و ملکه ی ذهن شود در آن صورت است که کارآزمودگی را می توان تجربه کرد، در این جا لازم به یادآوری شخصیت بزرگی چون بودای رخشان است که می توان او را بزرگ ترین کارما یوگی ها دانست و یاد او هنوز در قلب های ماست زیرا تمام عمرش را وقف خدمت به مردم نمود و به راستی روحی بلند نظر داشت. هر کسی می تواند به این مقام یا مقام بودایی برسد اما به شرط آن که تمام تلاش خود را به کار بندد تا بدون چشم داشت یا رضای شخصی به دیگران خدمت نماید. مطابق با آن مثال قدیمی که در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست» و یا مطابق تمرین های نیشکاماکارمایوگا برای تجربه و تلاشی نو هیچ گناه و ضرر یا صدمه ای وجود ندارد. تلاش انسان دراین راه هرگز به شکست یا تباهی نخواهد انجامید و چیزی را از دست نخواهد داد. حتی مقدار بسیار کم این نوع تمرین انسان را از ترس مرگ و مخاطرات بسیاری نجات می دهد. پس از آن بی تردید می توان حاصل کارمایوگا را جمع نمود. این مرحله ای است بسیار شکوهمند و متعالی . زیرا مسیر کارمایوگا عاقبت به خوشی و شادی درونی منتهی می شود.
شاید روزی برسد که قلب ها از تیرگی رهایی یابد و انسان مانند ستاره ای درخشان به نور افشانی معنوی بپردازد و پرتوهای خیر و خوشی که عاید او گشته را به همه جا منتشر سازد. آن گاه در حالی که دستان او در خدمت به انسانیت و وقف دراین راه می باشد، ذهن به خدا می رسد و انسان کامل می شود و خداگونه گی را تجربه می نماید. ای کاش روزی همه ی انسان ها قواعد و تکنیک های کارمایوگا را بیاموزند و خود را به سرچشمه زلال هستی برسانند.

  سفارش دهید

امتیاز شما به این محصول :