اعضاء مجله دانش یوگا

اعضاء دانش یوگا

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : سید عبدالحمید موحدی نائینی

دبیر شورای سیاست گذاری و سرپرست مترجمین : پگاه شمعدانی

همکاران شماره 137 اردیبهشت 1399:

مهتاب کلانتری، لیلا خیراندیش، ژیلا حاتمی، امین مطیعی، آتنا سرابی، شهلا قاسمیان، لعیا نبی‌فر، آمنه فرخي، حامد رنگین‌کمان، حجت‌الاسلام دکتر علی قنبریان، میلاد تکسیبی، شیملا خان، معصومه حسینی

امور مالی : سید عبدالمجید موحدی نائینی
صفحه آرا و امور گرافیکی : محمد رضا موحدی نائینی
امور مشترکین و مسئول توزیع: محمد مسعود موحدی نائینی
روابط عمومی : سهیلا موحدی
سازمان آگهی ها: رابعه ربیعی
ویراستار: مریم محمدی
امور رسانه های اجتماعی: رویا دادجو