اعضاء مجله دانش یوگا

اعضاء مجله دانش یوگا

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : سید عبدالحمید موحدی نائینی
دبیر شورای سیاست گذاری و سرپرست مترجمین : شهلا قاسمیان
مدیر اجرایی: رویا دادجو
مشاور امور بین‌الملل: سید محمد مسعود موحدی نائینی
مدیر امور هنری، گرافیست و طراح روی جلد: سید محمدرضا موحدی نائینی
روابط عمومی: سهیلا موحدی
سازمان آگهی ها: رابعه ربیعی

همکاران شماره ۱62 مجله اردیبهشت ۱۴۰۰

پروانه قاسمیان دستجردی، حامد رنگین‌کمان، سام سرابی، سوسن عبدالرضایی، مینا بختیاری، نسترن صافی، ژیلا حاتمی،  بهنوش سقایی، لعیا نبی فر، پیام صمدی خادم، نگارسنجری فر، نگین سنجری فر، سیدعلی ایجادی، پریسا سالاری، فاطمه توازنی زاده، مارال طاوسی، ماندانا طاوسی، سما ایجادی، غزاله آدم پور، تی تالی، شیملا خان، بهاره جعفری صمیم، شقایق صادقی.