کلاس های آنلاین یوگا

برنامه کلاس یوگای آنلاین دانش یوگا

کلاسها بصورت ویدیو کال و همراه با اصلاح توسط مربی برگزار می گردد و پرتوجو همزمان شاهد انجام حرکات توسط مربی و دیگر پرتوجویان است.

تذکر 1: امکان ضبط ویدیو کلاسها وجود ندارد و نیاز است پرتوجو در ساعت مقرر در کلاس حضور یابد.

تذکر 2: غیبت در هر جلسه (تک جلسه، دوبار در هفته ، یکباردرهفته ) به منزله از دست دادن و سوخت آن جلسه می باشد و قابل انتقال به ماه بعد نمی باشد. لذا پرتوجویان موظف به استفاده از جلسات فقط در ماه ثبت نامی هستند.

تذکر 3: پس از ثبت نام و پرداخت شهریه، در صورت انصراف هیچ هزینه ای عودت داده نخواهد شد، لذا در انتخاب کلاس مورد نظر خود دقت لازم را به عمل آورید.

آیین نامه کلاس‌های آنلاین ( حتما مطالعه کنید)

برای اطلاع دقیق از برنامه‌ کلاسهای در حال ثبت نام  و هزینه کلاس یوگای دانش یوگا جداول پایین را مطالعه نمایید.

در نظر داشته باشید کلاس‌های ستاره دار** نیاز به حداقل ۶ ماه تجربه‌ی یوگا دارد

آخرین تاریخ به روزرسانی : 24 اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱

برنامه کلاس‌های آنلاین یوگا بانوان بر اساس سطح
 کلاس سطح  روز مربی ساعت سبک تعداد جلسه  شهریه (تومان)  ظرفیت مانده پلتفرم آموزشی
۲۱ مبتدی دوشنبه و پنجشنبه نعیمی 12-13:15 هاتاوینیاسا ۸ ۳۵۰.۰۰۰ ۷ Google Meet
**25 مبتدی شنبه و چهارشنبه صفری ۱۸:۳۰-۱۹:۴۵ آشتانگا 8 ۳۵۰.۰۰۰ 5 Google Meet
27 مبتدی یکشنبه و سه شنبه  ولی الله 11-12:15 تلفیقی(شیواناندا، هاتا) 8 ۳۵۰.۰۰۰ ۴ Skype
46 مبتدی دوشنبه فرخیان ۱۷-۱۸:۱۵ هاتاوینیاسا ۴ ۲۲۰.۰۰۰ ۴ Google Meet
34 مبتدی یکشنبه و سه شنبه کرمانی ۱۹-۲۰:۱۵ آیینگر 8 ۳۵۰.۰۰۰ ۱ Google Meet
**۳۵ مبتدی شنبه کرمانی ۱۷:۱۵-۱۸:۳۰ هاتایوگا ۴ 220.000 5 Google Meet
36 مبتدی شنبه و چهارشنبه سراجی ۱۰:۳۰- ۱۱:۴۵ آیینگر  8 ۳۵۰.۰۰۰ 0 Google Duo
39 مبتدی شنبه و چهارشنبه محمودی ۱۶-۱۷:15 شیواناندا 8 ۳۵۰.۰۰۰ ۷ Google Duo
44 مبتدی یکشنبه و سه‌شنبه صفری 18:30-19:45 شیواناندا 8 ۳۵۰.۰۰۰ ۳ Google Meet
۴۵ مبتدی دوشنبه و پنجشنبه نعیمی ۱۷-۱۸:۱۵ هاتاوینیاسا ۸ ۳۵۰.۰۰۰ ۶ Google Meet
**32  مبتدی شنبه و چهارشنبه فرخیان ۱۸:۳۰-۱۹:۴۵ هاتاوینیاسا 8 ۳۵۰.۰۰۰ 3 Google Meet
۳۰ مبتدی یکشنبه و سه‌شنبه نعیمی 12-13:15 هاتاوینیاسا ۸ ۳۵۰.۰۰۰ 5 Google Meet
۴۷ مبتدی سه‌شنبه ناصری 16 - 17:15 شیواناندا ۴ 220.000 4 Google Duo
۴۸ مبتدی یکشنبه و سه‌شنبه سیگارچی 18 - 19:15 ساتیاناندا ۸ ۳۵۰.۰۰۰ 4 Skype
۴۹ مبتدی شنبه و چهارشنبه سیگارچی 19:30-20:45 ساتیاناندا ۸ ۳۵۰.۰۰۰ 0 Skype
28  مبتدی شنبه و چهارشنبه  فرخیان 20-21:15 هاتاوینیاسا 8 ۳۵۰.۰۰۰ 3 Google Meet
                   
 کلاس سطح  روز مربی ساعت سبک تعداد جلسه  شهریه (تومان)  ظرفیت مانده پلتفرم آموزشی
26 نیمه مبتدی دوشنبه و چهارشنبه  کرمانی 19:15-20:30,17:45-19 آیینگر 8 ۳۵۰.۰۰۰ ۴ Google Meet
۳۳ نیمه مبتدی دوشنبه ، چهارشنبه گودرزی ۱۸- ۱۹:۱۵ شیواناندا ۸ ۳۵۰.۰۰۰ ۴ Google Duo
37 نیمه مبتدی یکشنبه و سه‌شنبه سراجی 19-20:15 آیینگر 8 ۳۵۰.۰۰۰ ۷ Google Duo
40 نیمه مبتدی شنبه و چهارشنبه  محمودی ۱۸-۱۹:۱۵ تلفیقی(شیواناندا، هاتا) ۸ ۳۵۰.۰۰۰ ۷ Google Duo
43 متوسطه یکشنبه و سه‌شنبه جوادی 21-22:15 وینیاسافلو 8 ۳۵۰.۰۰۰ ۵ Zoom
                   
 کلاس سطح روز مربی ساعت سبک تعداد جلسه  شهریه (تومان)  ظرفیت مانده پلتفرم آموزشی
22 متوسطه یکشنبه و سه‌شنبه  ناصری 11-12:15 شیواناندا 8 ۳۵۰.۰۰۰ ۳ Google Duo
24 متوسطه شنبه و چهارشنبه عظیمی 17:30-18:45 تلفیقی(آشتانگا،هاتا) 8 ۳۵۰.۰۰۰ ۶ Skype
۴۱ متوسطه شنبه  ناصری ۱۸-۱۹:۱۵ شیواناندا 4 220.000 ۷ Google Duo
۴۲ متوسطه دوشنبه و چهارشنبه فرخیان 11:30 - 12:45 وینیاسافلو ۸ ۳۵۰.۰۰۰ ۵ Google Meet
29 متوسطه شنبه و چهارشنبه  ولی الله 18:30-19:45 تلفیقی(شیواناندا، هاتا) 8 ۳۵۰.۰۰۰ ۳ Skype
23 متوسطه شنبه و چهارشنبه ناصری ۱۶-۱۷:۱۵ شیواناندا ۸ ۳۵۰.۰۰۰ ۳ Google Duo
38 متوسطه یکشنبه و سه شنبه نجاتی راد ۱۸:۳۰-۱۹:۴۵ وینیاسا 8 ۳۵۰.۰۰۰ ۷ Google Meet
31 پیشرفته دوشنبه و چهارشنبه نجاتی راد 16 - 17:15 وینیاسا 8 4۵۰.۰۰۰ 0 Google Meet
                   
برنامه کلاس‌های آنلاین یوگا آقایان 
کلاس سطح  روز مربی ساعت سبک تعداد جلسه  شهریه (تومان)  ظرفیت مانده پلتفرم آموزشی
101 مبتدی یکشنبه و چهارشنبه کنی 19:15-20:30 شیواناندا 8 ۳۵۰.۰۰۰ 4 سامان لایو
                   
برنامه کلاس‌های آنلاین یوگا کودکان
 کلاس سطح  روز مربی ساعت رده سنی تعداد جلسه  شهریه (تومان)  ظرفیت مانده پلتفرم آموزشی
201 مبتدی یکشنبه خانم ناصری 1۸:00-1۹:00 8 الی 12 سال 4 220.000 0 Google Duo
202 مبتدی پنجشنبه خانم ناصری 12:15-13:15 8 الی 12 سال 4 220.000 0 Google Duo
203 مبتدی پنجشنبه خانم ناصری 11:00-12:00 8 الی 12 سال 4 220.000 2 Google Duo
204 سویینگ / مبتدی یکشنبه خانم فرخیان 15:00 - 16:00 7 الی 12 سال 4 220.000 5 Google Meet
205 سویینگ / مبتدی چهارشنبه خانم فرخیان 17 - 18 7 الی 12 سال 4 220.000 3 Google Meet
                   
برنامه کلاس‌های آنلاین وانهادگی بانوان
 کلاس سطح  روز مربی ساعت تمرکز بر روی تعداد جلسه  شهریه (تومان)  ظرفیت مانده پلتفرم آموزشی
220 نیمه مبتدی  چهارشنبه ناصری 11-12:15 شاواسانا و وانهادگی 8 440.000 3 Google Duo
221 متوسطه سه شنبه ناصری 17:۴۵-۱۹:۱۵ شاواسانا و وانهادگی 8 440.000 10 Google Duo
                   
برنامه کلاس‌های آنلاین یوگاتراپی بانوان
 کلاس سطح  روز مربی ساعت تخصص  تعداد جلسه  شهریه (تومان)  ظرفیت مانده پلتفرم آموزشی
222 مبتدی شنبه و چهارشنبه گلستانه 17:30 - 19 پا و کمر 8 400.000 2 Google Duo
                   
برنامه کلاس‌های آنلاین یوگا بارداری
کلاس سطح  روز مربی ساعت تخصص تعداد جلسه  شهریه (تومان)  ظرفیت مانده پلتفرم آموزشی
223 مبتدی یکشنبه و سه‌شنبه گلستانه 17:30-18:45 خانم‌های باردار 8 400.000 3 Google Duo

برنامه کلاس یوگای (خصوصی) آنلاین دانش یوگا

 هزینه جلسات خصوصی یوگا با توجه به مربی و تعداد جلسات ثبت نامی پرتوجوها متفاوت هست

نحوه برگزاری کلاسهای خصوصی:

بعد از ثبت نام پرتوجو، با هماهنگی استاد تشکیل خواهد شد.

اینفوگرافیک سبک های مختلف کلاس آنلاین یوگا

نحوه ثبت نام

در صورت تمایل به ثبت نام شماره کلاس انتخابی را به شماره واتساپ زیر پیام  و در صورت تایید مسئول ثبت نام ، مبلغ شهریه کلاس را به شماره کارت زیر واریز نموده
2926 9542 9974 6037

بنام سید عبدالحمید موحدی نائینی

و رسید واریزی را به شماره زیر واتساپ نمایید.

https://api.whatsapp.com/send?phone=989106714071

 شماره واتساپ مسئول ثبت نام کلاس‌های آنلاین :   09106714071


راهنمای استفاده از اپ ها

لینک دانلود نرم افزار اسکایپ

https://www.skype.com/en/get-skype/

لینک دانلود نرم افزار واتساپ

https://www.whatsapp.com/download/

لینک دانلود نرم افزار اینستاگرام

https://www.instagram.com


وسایل مورد نیاز برای شرکت در کلاس آنلاین یوگا

مت یوگا، لباس یوگا گشاد و راحت

به پرتوجویان کلاس آنلاین برای خرید ابزار یوگا کد تخفیف ارائه می شود.


با توجه به شیوع ویروس کرونا و اثرات منفی آن بر کل جهان بسیاری از دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و مراکز آموزشی سیستم آموزشی خود را تغییر داده و برای جلوگیری از خطرات این ویروس دوره‌های خود را بصورت آنلاین برگزار می‌کنند.

 دانش یوگا هم بر این اساس از ابتدای سال جاری نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی خود بصورت آنلاین اقدام نموده است.

کلاس یوگا آنلاین

سبک  شیواناندا در یوگا چیست و بر چه مسائلی تاکید دارد؟

سبک یوگای شیواناندا از جمله سبکهای معروف و پر طرفدار یوگاست که بر ۵ مورد ذیل که سلامتی انسان را تضمین می‌کند تاکید دارد.

۱-تمرینات بدنی صحیح Proper Exercise

آسانا به معنی وضعیت ثابت و راحت است که می‌تواند توسط همه‌ی افراد در سنین مختلف متناسب با نیازهای فردی آنها تمرین شود. این تمرینات باعث انعطاف مفاصل و عضلات، کارکرد بهتر اندام‌ها و افزایش قدرت تمرکز می‌شود.

۲-تمرینات تنفسی صحیح  Proper Breathing

تنفس صحیح (پرانایاما) پرانا کلمه‌ای است سانسکریت مشابه به معنای نیروی حیاتی و یاما یعنی کنترل و پرانایاما بمعنای کنترل نیروی حیاتی است. پرانایاما از طریق دم و بازدم حاصل می‌گردد و در سالم سازی جسم و ذهن نقش مهمی ایفا می‌کند طریقه صحیح انجام آن آرامش و نشاط درون را برای فرد به ارمغان می‌اورد.

۳-رژیم غذایی درست و تغذیه سالم  Proper Diet

در فلسفه یوگا اعتقاد بر این است زمانی فرد از تمرینات یوگا نتیجه مطلوب بدست می‌اورد که از رژیم غذایی مناسب که یوگا توصیه می‌کند استفاده نماید. این غذاها به سه دسته تقسیم‌ می‌شوند.

 • غذاهای ساتویک (بهشتی گونه)،
 • راجاسیک (غذای محرک)
 • تاماسیک (غذای نا پاک و مانده)

میوه‌جات، سبزیجات، جوانه‌ها و مغزها از جمله غذاهای ساتویک هستند.

ادویه، گوشت، الکل، ماهی و تخم مرغ که سیستم عصبی را تحریک می‌کنند در شمار غذاهای محرک یا راجاسیک می‌باشند، غذاهای مانده، گندیده، بیش از حد رسیده یا پلاسیده و قارچ از جمله غذاهای تاماسیک هستند.

یوگا غذاهای ساتویک را در وهله اول برای کسانی‌که طالب سلامتی و آرامش هستند تجویز می‌کند و بدنبال آن غذاهای راجاسیک.

۴-وانهادگی و استراحت کامل بدن  Proper Relaxation

تمرینات یوگا دارای ۴ بخش است تمرینات بدنی، تمرینات تمرکزی، تمرینات تنفسی و تمرینات رهاسازی وانهادگی فیزیکی، وانهادگی ذهنی و وانهادگی روحی، رها سازی عمیق که در اصطلاح سانسکریت به آن شاواسان می‌گویند و به معنای جسد است حالتی درازکش است که فرد ظرف چند دقیقه به وانهادگی کامل جسم و ذهن و روح می‌رسد به آرامش و نشاط درون نایل می‌اید.

۵-مراقبه و داشتن افکار مثبت  Meditation and Positive Thinking

یوگا همواره به استفاده بهینه از عمر تاکید دارد، در یوگا گفته می‌شود انسان زمانی که متولد می‌شود در چرخه تولد، رشد، پیری و مرگ قرار می‌گیرد این چرخه ۷۰، ۸۰ یا ۱۰۰ سال طول می‌کشد در طول این مدت فرد باید از آرامش و نه از رنج و درد و سختی برخوردار گردد و این تنها یک راه دارد و آن بودن و ماندن در لحظه حال است و نرفتن به گذشته و آینده، مدیتیشن علمی است که با فراگیری آن می‌توان در لحظه ماند و در اینجا و اکنون زندگی کرد. یوگا در عین حال اعتقاد دارد مثبت اندیشیدن و همه چیز را خوب دیدن می‌تواند در نهایت آرامش را به انسان عطا کند.

در کلاس یوگای آنلاین به سبک شیواناندا چه اتفاقی می‌افتد؟

در کلاس یوگای آنلاین سبک شیواناندا تمرینات یوگا با توضیحات کامل آموزش داده می‌شود و مربی حرکات را انجام می‌دهد و  حاضرین در کلاس وضعیت‌ها را انجام می‌دهد حرکاتشان توسط مربی تصحیح می‌گردد.

مزیت آموزش یوگای سبک شیواناندا نسبت به سایر سبک‌های دیگر یوگا چیست؟

از جمله سبک‌های مختلف یوگا سبک یوگای شیواناندا است که به چهار شاخه یوگا که در زیر آمده  بطور یکسان می‌پردازد.

 1. راجا یوگا
 2. بهاکتی یوگا
 3. یانا یوگا
 4. کارما یوگا

تمرین این چهار شاخه یوگا موجب سالم سازی جسم و ذهن می‌شود و در نهایت انسان را به آرامش می‌رساند.

 در سبک‌های دیگر یوگا به این چهار شاخه به یک نسبت پرداخته نمی‌شود و همین تفاوت سبک یوگای شیواناندا با سایر سبک‌های یوگاست.

درباره آموزش آنلاین یوگا

مدت زمان کلاس‌ها: ۷۵ دقیقه

تفاوت سطح متوسط و پیشرفته در چیست؟

تفاوت سطح متوسطه و پیشرفته در نوع حرکات است. شاگردان متوسط تمریناتی که انجام می‌دهند نه خیلی آسان است نه خیلی پیشرفته ولی در کلاسهای پیشرفته سبک شیواناندا تمرینات تعادلی، کششی، معکوس و انقباضی آموزش داده می‌شود.

پلتفرم مورد نیاز برای برگزاری کلاس‌ها

 • واتساپ
 • اسکایپ
 • گوگل دو

سوابق اساتید

 • استاد سید عبدالحمید موحدی  از پیشکسوتان یوگا با بیشتر از ۴۰ سال تجربه در امر آموزش یوگا در خارج و داخل ایران و همچنین سابقه ۲۰ سال انتشار تنها مجله یوگا در ایران با نام مجله دانش یوگا.
 • استاد سهیلا موحدی از پیشکسوتان یوگا با بیشتر از ۳۰ سال تجربه آموزش یوگا به هزاران نفر

در پایان دوره چه چیزی را فرا خواهم گرفت؟

در تمرینات یوگا به سبک شیواناندا کلاس‌ها از سطح ابتدایی تا پیشرفته برای علاقه مندانی که هیچگاه یوگا تمرین نکرده‌اند تا آنانی که سالهاست یوگا تمرین می‌کنند طراحی شده است.

تمرینات از حرکات ساده برای مبتدیان شروع می‌شود و پس از اینکه بتدریج بدن انعطاف پیدا کرد حرکات پیشرفته‌تر می‌گردد.

اغراق نیست اگر بگوئیم شاگردان سبک یوگای شیواناندا از بدنی سالم و منعطف، ذهنی آرام و خلاق، اندامی متناسب و خوش فرم و آرامشی محسوس و پر انرژی برخوردار هستند.