بلاگ

یوگای کودک برای فصل بهار
یوگای کودک برای فصل بهار
 1398/05/15 - 16:59 1201

ده حرکت یوگای ساده برای کودکان در فصل بهار ...

همه چیز دربارۀ استخوان ها
همه چیز دربارۀ استخوان ها
 1398/05/15 - 16:59 1435

استخوان ها بافت هایی زنده و در حال رشد هستند که دائماً در حال تغییر می باشند. ...

دم و بازدم چیست؟
دم و بازدم چیست؟
 1398/05/15 - 16:59 6581

در تنفس یوگا، مانند دستگاه تنفس اصلی، دم و بازدم از دو مجرای بینی را پایه قرارداده اند. ...

یوگا و نشاط درون
یوگا و نشاط درون
 1398/05/15 - 16:59 941

کليد رسيدن به نشاط درون چيست؟ ...

مراحل آگاهی در يوگا
مراحل آگاهی در يوگا
 1398/05/15 - 16:59 1912

اولين مرحله در جهت کسب آگاهي،مشاهدۀ بدن خودتان است. شما به وسیلۀ آساناهاي يوگا آرام آرام از هر حرك ...

گردونه های انرژی
گردونه های انرژی
 1398/05/15 - 16:59 2691

در دوران ها وتمدن هاي مختلف، انسان ها هميشه در پي يافتن قدرت هاي دروني خويش بوده اند ...

تاثیر یوگا بر کاهش استرس
تاثیر یوگا بر کاهش استرس
 1398/05/15 - 16:59 1091

تمرين مستمر آساناها و پراناياما در يوگا نه تنها در کاهش استرس تأثير به سزايي دارد. ...

یوگا و مدیریت خشم
یوگا و مدیریت خشم
 1398/05/15 - 16:59 1312

خشم چیزی است که در سیستم درونی ما ساخته شده است. گویی نمی توان بدون خشم بقا داشت. ...

چهار روش برای ایجاد ذهنی مثبت‌اندیش
چهار روش برای ایجاد ذهنی مثبت‌اندیش
 1398/05/15 - 16:59 890

اگرچه کارآفرینان اغلب فکر می‌کنند که موفقیت با خود، شادی به همراه دارد، متخصصان موفقیت بر این باورند ...

3 نکته و هرآنچه باید در مورد کارما یوگا بدانید
3 نکته و هرآنچه باید در مورد کارما یوگا بدانید
 1398/05/15 - 16:59 4041

اگر ماهیت انسان تغییر یابد آنوقت تمام خواسته‌هایش برای همیشه از بین خواهد رفت. ...

چهار نتیجه غیر منتظره مهربانی
چهار نتیجه غیر منتظره مهربانی
 1398/05/15 - 16:59 1022

نوعدوستی بر خلاف تصور غالب مبنی بر اینکه یک عمل فارغ از خود میباشد، میتواند برای بخشنده به همان اندا ...

راز معنوی ماندن در عشق برای هميشه
راز معنوی ماندن در عشق برای هميشه
 1398/05/15 - 16:59 1689

همه بر اين باورند كه عاشق بودن يكي از شگفت‌انگیزترین تجاربي است كه زندگي به ما هديه می‌دهد. وقتي عاش ...