بلاگ

برگرفته از کتاب «پادرمانی»
برگرفته از کتاب «پادرمانی»
 1398/05/15 - 16:59 611

پا یکی از مهم‌ترین اعضای بدن است که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. ...

فنگ شويی رنگ ها
فنگ شويی رنگ ها
 1398/05/15 - 16:59 4776

رنگ‌ها را بي‌شك بايد جزء ضروري زندگي هر فرد بشمار آورد. ...

ای زبان تو بس زیانی مر مرا
ای زبان تو بس زیانی مر مرا
 1398/05/15 - 16:59 798

اندر فواید سکوت ...

در ژرفای حرکات تعادلی چه می گذرد؟
در ژرفای حرکات تعادلی چه می گذرد؟
 1398/05/15 - 16:59 2653

وضعیت‌های تک پای یوگا امکان کشف و ارتباط با مرکز ثقل‌مان را فراهم آورده و یک حس تعادل سیال و روان در ...

تعادل کامل واتا پیتا کافا
تعادل کامل واتا پیتا کافا
 1399/01/24 - 12:12 2259

خارج شدن از تعادل هر یک از دوشاها و نحوه خارج شدن از تعادل هر یک از دوشاها چه عواقبی را می‌تواند در ...

ترس ازنگاه سادگورو
ترس ازنگاه سادگورو
 1398/05/15 - 16:59 3400

ترس شاید فلج‌کننده‌ترین احساس دنیا باشد که گاهی با انسان‌ها زاده می‌شود. ...

تصحیح غلط‌های گفتاری
تصحیح غلط‌های گفتاری
 1398/05/15 - 16:59 590

رابطۀ والدین و فرزندان چگونه رو به سردی می‌گراید؟ ...

وضعیت مغز هنگام تمرین یوگا نیدرا
وضعیت مغز هنگام تمرین یوگا نیدرا
 1398/05/15 - 16:59 2475

در هر تمرین مدیتیشن یوگا نیدرا، با ورود آگاهانه به وضعیت خواب، موجب آرامش و ثبات امواج مغزی می‌شوید ...

یوگای پرماجرای 10 مرد ورزشکار
یوگای پرماجرای 10 مرد ورزشکار
 1398/05/15 - 16:59 1054

برای کنار گذاشتن یوگا دنبال بهانه می‌گردید؟ ...

سیری در مراقبه (مدیتیشن)
سیری در مراقبه (مدیتیشن)
 1398/05/15 - 16:59 1413

بیاموز آگاه و آگاه‌تر شوی. آگاه از بدن، ذهن و قلب. آگاه از عمل، فکر، احساس. این‌ها سه ‌بعدی هستند که ...

ارتباط سالم و موثر
ارتباط سالم و موثر
 1398/05/15 - 16:59 827

(تحلیل شخصیت افراد از نظر نیروهای جذب و دفع کننده و معرفی صفات جذابیت ارتباطی) ...

فنگ شويی ثروت نكاتی برای افزايش پول و جذب ثروت
فنگ شويی ثروت نكاتی برای افزايش پول و جذب ثروت
 1398/05/15 - 16:59 13739

نكاتي براي افزايش پول و جذب ثروت ...