بلاگ

کندالینی یوگا چیست؟
کندالینی یوگا چیست؟
 1399/08/11 - 14:27 31067

شما با کندالینی یوگا این اراده و توانایی را پیدا می‌کنید تا از شر عادات ناخواسته و بدی که همیشه در پ ...

برای خودت زندگی کن - بهترین خودت باش
برای خودت زندگی کن - بهترین خودت باش
 1398/05/15 - 16:59 15988

ما تنها مسئول افکار و عملکرد خودمان هستیم، اما اکثر مردم بیشترین پتانسیل خود را برای جلب رضایت دیگرا ...

دم و بازدم چیست؟
دم و بازدم چیست؟
 1398/05/15 - 16:59 61822

در تنفس یوگا، مانند دستگاه تنفس اصلی، دم و بازدم از دو مجرای بینی را پایه قرارداده اند. ...

گردونه های انرژی
گردونه های انرژی
 1398/05/15 - 16:59 83603

در دوران ها وتمدن هاي مختلف، انسان ها هميشه در پي يافتن قدرت هاي دروني خويش بوده اند ...

تاثیر یوگا بر کاهش استرس
تاثیر یوگا بر کاهش استرس
 1399/08/25 - 17:57 11169

تمرين مستمر آساناها و پراناياما در يوگا نه تنها در کاهش استرس تأثير به سزايي دارد. ...

یوگا و مدیریت خشم
یوگا و مدیریت خشم
 1398/05/15 - 16:59 6995

خشم چیزی است که در سیستم درونی ما ساخته شده است. گویی نمی توان بدون خشم بقا داشت. ...

3 نکته و هرآنچه باید در مورد کارما یوگا بدانید
3 نکته و هرآنچه باید در مورد کارما یوگا بدانید
 1398/05/15 - 16:59 10617

اگر ماهیت انسان تغییر یابد آنوقت تمام خواسته‌هایش برای همیشه از بین خواهد رفت. ...

یوگا و افسردگی
یوگا و افسردگی
 1398/05/15 - 16:59 11688

افسردگی، بیماری‌ای است که باعث ایجاد غم و اندوه و کاهش علاقه به انجام فعالیت‌های زندگی می‌شود. افسرد ...

یوگا به 8 دلیل بر بدن‌سازی ارجحیت دارد
یوگا به 8 دلیل بر بدن‌سازی ارجحیت دارد
 1399/01/16 - 13:21 23088

یوگا هر آنچه را که بدن شما برای داشتن بهترین عملکرد بدان نیازمند است، برآورده می‌سازد... ...

5 دلیل یوگا برای افراد درون‌گرا
5 دلیل یوگا برای افراد درون‌گرا
 1399/01/20 - 22:09 6319

یوگا شما را به بیرون از خانه می‌کشاند و طبیعت درون‌گرا و آرام شما را حمایت می‌کند. ...

هشت وجه یوگا را بیاموزید
هشت وجه یوگا را بیاموزید
 1398/05/15 - 16:59 8975

یوگا سوترا، یوگا را متشکل از هشت وجه می‌داند، درحالی‌که دروازۀ ورود به یوگا برای بسیاری از افراد، ام ...

5 تمرین یوگا برای ایجاد تعادل ذهن و بدن
5 تمرین یوگا برای ایجاد تعادل ذهن و بدن
 1398/05/15 - 16:59 14078

یوگا سنت خرد و فرزانگی با قدمتی 5000 ساله است که یاری‌مان می‌دهد از قیدوبندهای ذهن و روان رهایی یافت ...